Kayıtlar

2005 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Yirmi Beşinci Sözün şeması

Resim
            Grafik: Muhammed Uzun Resimlerin üzerine tıklayarak her şemayı ayrı ayrı ekrana getirebilir; sonra da herbirinin sağ alt köşesinde görünen simgeyi tıklayarak şemayı büyütebilirsiniz.

Parlayan yıldız

Resim
Credit & Copyright : Thomas V. Davis ( tvdavisastropix.com ) Ortalık yangın yeri gibi; ama yıldızlardan başka yanan birşey yok. Alev rengi, yıldızı çevreleyen "Parlayan Yıldız Bulutsusu" adlı gaz ve toz bulutundan ileri geliyor. Biz bu bulutsuyu 1500 sene önceki haliyle görüyoruz; çünkü onunla bizim aramızda 1500 ışık yılı mesafe var. Bulutsunun genişliği ise 5 ışık yılı; yani, onun bir ucundan diğer ucuna ışık ancak beş senede varabiliyor. "Parlayan Yıldız" adı verilen AE Aurigae ise, resmin ortasından biraz aşağıda görülüyor. Bu yıldız, vaktiyle Orion Bulutsusu bölgesinde imiş; 2,7 milyon yıl kadar önce oradan buralara gönderilmiş. (Ben NASA'nın yalancısıyım!) Şimdi, etrafındaki bulutsu ile birlikte, bir muhteşem kırmızı gül halinde, semâmızı süslüyor. Bu nefis fotoğraf da Thomas V. Davis tarafından çekildi ve kendisinin izniyle buraya alındı. Yukarıdaki web adresinde ise gerçekten görülmeye değer pek çok uzay fotoğrafı var.

SADE HAYAT

Resim
    Özgürlüğe ve zenginliğe açılan kapı Ekonomi, son yüzyılda insanların hayatına bir din olarak girdi ve onlara, tek bir hayat amacı gösterdi: TÜKETİM! Ve insanlar tüketmeye başladılar. Reklamlarıyla kuşattı insanları bu yeni din. Televizyonlarıyla kıskıvrak yakaladı. Bir süre sonra insanlar tüketmekten başka birşey düşünemez hale geldiler. Ömürler tükendi, değerler tükendi, insanlık tükendi, çevre tükendi. Tarihin bu en amansız diktatörlüğünden kurtulmanın bir yolu var: Fazlalıkları atmak. Gürültüden, parazitlerden kurtulmak. Hız düşürmek. Sonrası, hem dış dünyanın, hem iç dünyamızın güzellikleriyle baş başa, alabildiğine renkli ve zengin bir hayat. Gönüllü sadelik konusunu Türkiye gündemine taşıyan kitap şimdi Akıl Fikir Yayınlarında. K İ T A P T A N Ö NCEKİ ÇAĞLARDA daha az şeye ihtiyaç duyan ve bu ihtiyaçlarını fazla zorlanmadan karşılayarak mutluluğu yakalayan insanlar, uygarlığın gelişmesine paralel olarak yeni yeni ihtiyaçlar ediniyor ve kendilerini, b

Kâinattan görüntüler: 2

Resim
ALACAKARANLIK DÜNYA Bir tarafta gündüz, bir tarafta gece. İkisinin arasında, aydınlık ile karanlığın birbirine karıştığı alacakaranlık bölge. Dünyamızı ince bir kabuk gibi saran atmosfer, güneş ışığını alan yerde kendisini belli ediyor; geceye doğru ise incelerek kayboluyor. Alacakaranlık bölgede ise, sağdan vuran güneş ışığı, bulutlar üzerinde kızıl yansımalara yol açıyor ve bu durum, her akşam vakti gezegenimizin üzerinden seyre-dilen o muhteşem gurup manzaralarını ortaya çıkarıyor. Dönen Dünya üzerinde sürekli olarak bu hat yer değiştiriyor ve gezegeni-mizin şirin yüzü üzerinde, Kur’ân’ın tasvirleri apaçık okunuyor: O, gecenin örtüsünü, onu peşi sıra kovalamakta olan gündüzün üstüne atar. (A’râf Sûresi, 7:54.) Görmedin mi: Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye katar. O Güneşi ve Ayı emrine boyun eğdirmiştir; hepsi de belirlenmiş bir vakte kadar akıp gider. Sizin yaptıklarınızdan da Allah hiç şüphesiz haberdardır. (Lokman Sûresi, 31:29.) Gece de onlar için bir âyettir. Gündüzü