3 Temmuz 2005 Pazar

Kur'ân-ı Kerim ve Açıklamalı MeâliDüzgün, anlaşılır, akıcı bir Türkçe.

Âyetlerin akışını bozmayacak şekilde, dipnotu halinde ayrıca yer alan açıklamalar.

İlgili âyetlere göndermeler.

Âyetleri açıklayan, güvenilir temel hadis kitaplarından alınan hadisler.

Hadislerin kaynakları.

En son bilgilerin ışığında, bilimsel konulara değinen âyetlerin açıklaması.

Sûreler hakkında açıklamalar.

Kıssalar, nüzul sebepleri ve diğer konularda İsrailiyattan uzak, sadece güvenilir kaynaklara dayanan açıklamalar.

Ayrıntılı indeks.

Kur’ân’dan ve meâlinden yararlanma konusunda önemli ipuçları içeren bir sunuş.

Düzgün ve okunaklı hat.

Kolayca ayırt edilen âyet numaraları.

Rahat bir okunuş ve itinalı baskı.

Nefis bir cilt.

Hiç yorum yok: