1 Ağustos 2005 Pazartesi

Kur'ân'dan bir âyet:2

Nur Sûresi, 35. âyet
Kur'ân-ı Kerim ve Açıklamalı Meâli / Ümit Şimşek


Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, lâmbanın ortasındaki yuvaya benzer ki, onda bir kandil vardır. Kandil de bir fânus içindedir. Fânus ise inci gibi parlayan bir yıldıza benzer. O ne doğuya, ne de batıya ait olmayan bereketli bir ağacın yakıtından tutuşturulur ki, o yakıtın, ateş değmeden aydınlatacak bir hali vardır. İşte nur üstüne nur... Allah dilediği kimseyi nuruna kavuşturur. İnsanlara da böyle misaller verir. Çünkü Allah herşeyi hakkıyla bilir.[1]


[1] Göklerin ve yerin bütün aydınlığı Allah’tan gelir. Maddî ve manevî bütün nurların yaratıcısı Odur. Âyette geçen nur sözcüğü ile Allah’ın nuru kastedildiği gibi, Peygamber, Kur’ân, mü’min, iman ve İslâm nurlarının kastedildiği yorumları da yapılmıştır ki, âyetin özlü ifadesi bu yorumların hepsini de haklı çıkardıktan başka, bazı bilimsel mucizeler de içerecek bir kapsamlılığa sahiptir. Bu yorumlara göre, Peygamber, Kur’ân veya mü’minin kalbi, Allah’ın nurunun yerleştiği bir yuva olarak görülmekte, fânus hem bütün parıltısıyla o nuru yayan, hem de onu her türlü dış etkiden koruyan bir mahfazayı temsil etmekte, doğuya ve batıya ait olmayan yakıt ise mekândan, maddeden ve her türlü sınırdan münezzeh bir İlâhî kaynağı göstermektedir. Gökler, yer ve içindekiler, ancak Peygamberin getirdiği nur ile, Kur’ân’ın ışığında, Allah’ın iman ve İslâm şeklinde mü’min kuluna lütfettiği hidayet nuruyla bakıldığı zaman aydınlanmakta, bir anlam kazanmakta, yaratılanların niçin yaratıldığı anlaşılmakta, herkesin nereden gelip nereye gittiği bilinir hale gelmektedir. Yakıt olarak, Kur’ân’ın o çağdaki muhataplarının bildiği yakıt cinsi olan zeytinyağının adı geçmiş, ancak anlatılan “lâmba”nın yakıtının buna da benzemediği ayrıca vurgulanmıştır. Bütün bunları bir kat daha hayret verici kılan şey ise, çağdaş yorumcuların büyük çoğunluğunun da dikkat çektiği gibi, verilmiş olan örneğin tıpatıp bir elektrik ampulünü resmetmekte oluşudur. İşte bir daha nur üstüne nur...

Hiç yorum yok: