24 Ocak 2006 Salı

Yeni kitaplar


" K U R ' Â N ' L A
Y A Ş A M A K "

Kur’ân, bize hayatımızın her alanında rehberlik ediyor. Her zaman, her konuda bize ışık tutacak öğütler içeriyor.

Bu öğütleri, konularına göre, derli toplu bir şekilde okuyucuya sunmak amacıyla, Zafer Yayınları yeni bir dizi başlattı.

“Kur’ân’la Yaşamak” başlığını taşıyan bu dizinin kitapları, hayatın belli başlı konularıyla ilgili âyetleri, Kur’ân’daki sırasına göre bir araya getiriyor. Böylece, okuyucu, Kur’ân’ın o konuya yaklaşımına bir bütün halinde erişebiliyor.

Kur’ân’la Yaşamak dizisinde, Ümit Şimşek’in Zafer Yayınlarında çıkan Kur’ân-ı Kerim ve Açıklamalı Meâli adlı çalışması esas alındı.

Dizinin ilk aşamada yayınlanan kitapları:

1
ALLAH'IN ÖVDÜĞÜ KULLAR


Kimdir onlar?
Aralarında biz de var mıyız?
Veya olabilir miyiz?
Kur'an, pek çok ayetinde bize örnek insanlardan bahseder. Numune davranışlar ortaya koyar.
Bunlarla bizim için bir portre tasvir eder.
Ve bizi Allah'ın rızasına eriştirecek bir yol çizer.
Bize hergün ve hayatımızın her aşamasında yol gösterecek olan bu ayetler ve bu öğütler, bir başucu kitabı olarak elinizin altında.


2
BİLİME YOL GÖSTEREN ÂYETLER


Kur’ân âyetlerinin önemli bir kısmı bize kâinatı anlatıyor.

Bunu yaparken, Kur’ân, temas etmediği bilim, ele almadığı konu bırakmıyor:

Göklerin ve yerin yaratılışı, insanın yaratılışı, yerkabuğunun hareketleri, arılar, böcekler, yeraltı kaynakları, aşılayıcı rüzgârlar, galaksiler, pulsarlar, yörüngeler, atmosfer tabakaları, çevre sorunları, bulutlar, atom-altı parçacıklar, fotosentez, embriyoloji, fay hatları, petrol, göktaşları, gezegenler ve daha niceleri…

Her asır, onun bize anlattıklarından yeni şeyler öğreniyor, onun gösterdiği yerde yeni mucizeler keşfediyor.

Ve Kur’ân, sürekli olarak yenilenen mucizeleriyle, Yer ve Gökler Rabbinin kelâmı olduğunu böylece âleme tekrar tekrar gösterirken, aynı zamanda bilimin ve insanlığın önündeki yolu aydınlatmaya devam ediyor.


3
ÂYETLERDE AİLE HAYATI


Hayatın bütün alanlarında olduğu gibi, aile hayatında da bize Kur’ân yol gösteriyor.

Onun koyduğu ilkeler, gösterdiği hedefler, çizdiği sınırlar, sağlam bir aile hayatının temellerini atıyor.

Anneler, babalar, çocuklar, eşler, kardeşler, uzak ve yakın akrabalar!
Bu âyetler hepinize hitap ediyor.

Bu kitap ise, Kur’ân’ın aile ile ilgili âyetlerini toplu bir şekilde, bir arada size sunuyor.


4
ÂYETLERDE ZEKÂT


Zekât, Kur’ân’ın en çok tekrarlanan buyrukları arasında.

O, sadece malın kırkta birini vermekten ibaret bir davranış değil; hayatın tüm alanlarına nüfuz eden bir anlayış.

Bu anlayışı benimseyen insan, imanın olgunluğuna erişiyor ve sürekli olarak çevresine iyilik yaymak için programlanmış bir hayır makinesine dönüşüyor.

Üstelik, dünya hayatında da huzur ve mutluluğu yakalıyor.

Bu anlayış, aynı zamanda, Kur’ân medeniyetinin de temelini teşkil ediyor.

Bu kitapta, Kur’ân’ın zekât ve bağışlarla ilgili tüm âyetlerini bir arada bulacak ve bu âyetlerin hep birlikte insan için nasıl bir hayat modeli çizdiklerini net bir şekilde göreceksiniz.

Bu dizinin eserlerini kitapçılardan, NT mağazalarından ve aşağıdaki adreslerden temin edebilirsiniz:
Zafer Yayın Grubu: 212 – 512 80 80

Hiç yorum yok: