21 Ağustos 2006 Pazartesi

Ayetler ve İbretler / 52

Nötrinonun gösterdiği gerçek
Ümit Şimşek


[Bu program hergün 7:50, 16:40 ve 3:00'de Dost TV'de yayınlanmaktadır]

Oğlum, yaptığın iş bir hardal tanesi kadar olup da bir kaya içinde yahut göklerde veya yerde gizlenecek olsa, Allah onu meydana çıkarır. Çünkü Allah’ın bilgisi herşeyin bütün inceliklerini kapsar ve O herşeyden haberdardır.
Lokman Sûresi, 31:16
HZ. LOKMAN’IN oğluna öğütleri arasında geçen bu sözler, Allah’ın herşeyi kuşatan bilgisine dikkat çekiyor ve Ondan ne gökte, ne de yerde hiçbir şeyin gizli kalamayacağını bildiriyor.

Allah’ın herşeyi her haliyle bildiğine, aslında, bütün varlık âlemi de tanıklık etmekte ve, her konuda olduğu gibi, bu konuda da Kur’ân ve kâinat kitabı birbirini desteklemekte, birbirinin anlamına açıklık getirmektedir. Zira gözün değil, mikroskopların bile erişemediği küçücük âlemlere varıncaya kadar herşey, varlık âleminin her tarafında aynı muhteşem sanatın eserlerini sergilemekte ve herşeyi bütün incelikleriyle kuşatan sınırsız bir ilimden haber vermektedir.

Bu arada, bilim dünyasının geçen yüzyılda tanıştığı bir esrarengiz varlık var ki, böyle bir tanıklığın da ötesinde, konuyu daha iyi anlamamıza yarayacak özellikler taşıyor.

Yirminci yüzyılın ortalarına doğru keşfedilen bu varlığın adı nötrino. Bilim dünyası ona bir isim koydu koymasına, ama onun esrarını henüz çözemedi. Bugün nötrino denince, akla, hem kâinatın en temel parçacıklarından, hem de en esrarengiz varlıklarından biri geliyor.

Nötrinolar, bir kütleye sahip olmadıkları sanılan, ışık hızıyla hareket eden, ama ışıktan çok daha nüfuz edici özelliklere sahip olan bir parçacık. Bir ışık parçacığı Güneşin ortasından yüzeyine kadar bin sene kadar bir zamanda ancak çıkabilirken, nötrinolar, o dehşetli yoğunluğun içinden, hiçbir engelle karşılaşmaksızın, iki saniye gibi bir zamanda geçip gidiyorlar.

Biz ve dünyamız da her an nötrino yağmuruna tutuluyoruz. Üzerimize yağan nötrinolar, saniyenin yirmide birinden daha kısa bir zamanda Dünyanın öbür tarafından çıkıp gidiyorlar.

Dünyayı, Güneşi bir yana bırakın, bundan çok daha büyük engeller bile nötrinonun nüfuz yeteneği karşısında bir anlam ifade etmeyecektir. Eğer Güneşimiz ile Dünya arasını dolduracak kadar kalınlıkta bir duvar örülebilseydi, nötrinolar için bu da bir engel teşkil etmeyecekti. Hattâ bunun da bin misli kadar bir duvar olsa, nötrinoların büyük çoğunluğu, yine ışığın camdan geçişi kadar kolaylıkla bu duvarın içinden gelip geçerdi.

Bizim gözümüze, Yüce Yaratan, ışığı görecek bir yetenek vermiştir. Farzımuhal, eğer ışık parçacıkları yerine nötrinolara karşı duyarlı bir gözümüz olsaydı, ayağımızın altına baktığımız zaman Dünyanın diğer tarafından uzayın derinliklerini seyrederdik. Hattâ etrafımız Güneş-Dünya arasının binlerce katını bulan kalınlıklarda duvarlarla çevrilse, biz yine o duvarın içinden göreceğimizi görürdük.

Kısacası, kâinatta ne varsa, hepsi bizim önümüzde saydam bir cama döner, arkasındaki hiçbir şey bizim bakışımızdan saklanamazdı.

Gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah, yarattıklarından bir çelimsiz mahlûka böyle bir nüfuz yeteneği verdiği zaman, kâinatta hiçbir şey o mahlûkun karşısında bir engel teşkil edemiyor. O, Allah’ın adıyla her yere giriyor, her yeri delip geçiyor. Böyle bir parçacığın varlığına inanmak da, elimizde buna dair bilimsel veriler olduktan sonra, artık bize zor gelmiyor.

Dilediği mahlûkuna yıldızları delip geçecek bir nüfuz yeteneği veren bir Yaratıcının kendisine karşı kâinatta hangi şey bir engel olabilir, hangi şey Ondan saklanabilir?

Onun bilgisi, hiç şüphe yok ki, herşeyi bütün incelikleriyle kuşatan bir bilgidir. Gerçi Onun bilgisi bizim bilgimize, Onun bakışı bizim bakışımıza benzemez. Çünkü bizim bilgimiz sonradan edinilmiş, kendi yeteneklerimiz ölçüsünde kazanılmış sınırlı bir bilgidir. Baktığımız zaman ise Allah’ın bize gösterdiği kadarını görürüz; bunun için de göze ve ışığa muhtacız. Fakat Allah’ın bilgisi ezelî ve sınırsız olduğu gibi, görmesi de sınırsızdır ve her türlü eksiklikten, kusurdan yücedir. Özetle:

O herşeyi görür, herşeyi bilir.

Veya, Hz. Lokman’ın diliyle:

Oğlum, yaptığın iş bir hardal tanesi kadar olup da bir kaya içinde yahut göklerde veya yerde gizlenecek olsa, Allah onu meydana çıkarır. Çünkü Allah’ın bilgisi herşeyin bütün inceliklerini kapsar ve O herşeyden haberdardır.

Kitap hakkında bilgi için:
http://morotesi.blogspot.com

2 yorum:

Ayşe dedi ki...

Bir yanıyla ümit veriyor,
Bir yanıyla korkutuyor,
Çokca hayret ettiriyor bu ayet..

Nötrinonun öyküsü ise insanın kâinat kitabına duyduğu merakı alabildiğine kışkırtıyor.

gaykedi dedi ki...
Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.