SON EKLENENLER
latest

19 Eylül 2018 Çarşamba

Kamu malı yiyeni ne şehitlik kurtarır, ne de şefaat

Kur’an ve Hadis, kamu malından iğne kadar birşeyi bile zimmetine geçiren kimseyi korkunç bir âkıbetin beklediğini haber veriyor.
Âl-i İmrân sûresinin 161-163’üncü âyetlerini okuduğumuz 201’inci Kur’an Buluşmasında
ağırlıklı konumuz “
kamu malını zimmetine geçirenlerin âkıbeti” idi.
Âyet-i kerime bu konuda bizi ciddî bir şekilde uyarıyor, hadis-i şerifler ise oldukça ayrıntılı bir şekilde, kamu malına hıyanet edenlerin âkıbetini Cehennem ateşi olarak haber veriyordu. Üstelik bu hıyanetin küçüğü, ufağı, önemsizi de yoktu; iğne kadar yahut ondan daha küçük bir şey bile karşılığını ateş olarak bulacak ve Peygamber şefaati de bu konuda hiçbir fayda vermeyecekti.
Konuyla ilgili olarak okuduğumuz birçok hadis-i şeriften iki tanesi şu mealde idi:
Hayber günü Resulullah’ın (s.a.v.) ashabından bir grup gelerek “Filân kimse şehit oldu, filân kimse şehit oldu” dediler. Birisinin yanından geçerken “Bu da şehit” dediler.
Resulullah “Hayır,” buyurdu. “Ben onu zimmetine geçirdiği bir hırka – veya aba – ile Cehennemde gördüm.”
Müslim, İman: 182; Dârimî, Siyer: 48


Resulullah (s.a.v.) bir adamı zekât toplamak için görevlendirmişti. O kimse görevini yapıp geldiğinde “Şunlar sizin, şunlar da bana hediye edilenler” dedi.
Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.) kalkıp minbere çıktı, Allah’a hamd ü senâ ettikten sonra buyurdu ki:
Ben, içinizden bir adamı, Allah’ın benim idareme verdiği işlerden biriyle vazifelendiriyorum. O da geliyor, “Şu sizin, bu da bana verilmiş hediyeler” diyor. Doğru söylüyorsa, babasının veya anasının evinde otursa da hediyesi kendisine gelseydi ya! Allah’a yemin olsun, sizden biri hakkı olmayan şeyi alacak olsa, kıyamet gününde mutlaka onu yüklenmiş olarak Allah Teâlânın huzuruna gelir. Artık içinizden birisi Allah’ın huzuruna böğüren bir deve yahut ineği mi, yoksa meleyen bir koyunu mu yüklenmiş olarak gelir, orasını ben bilemem.
Sonra Resulullah (s.a.v.) ellerini kaldırdı ve “Allahım, tebliğ ettim mi?” dedi.
Buharî, Zekât: 3; Müslim, İmâre: 26-27; Ebû Dâvud, İmâre: 11; Nesâî, Zekât: 6
15 Eylül Cumartesi günü gerçekleşen Kur’an Buluşmasının tam video kaydını aşağıda izleyebilirsiniz:
***
UTESAV organizasyonuyla Erdemli İş Adamı projesi kapsamında cereyan eden Kur’an Buluşmaları, Cumartesi sabahları MÜSİAD’ın Sütlüce’deki genel merkezinde gerçekleşiyor.
Sabah 7:00’de simit, peynir ve çaydan meydana gelen kahvaltı ikramıyla başlayan Kur’an Buluşmaları, 7:30-9:00 arasında sunumlu olarak cereyan ediyor. 2013 başından bu yana devam etmekte olan bu derslerde, âyet-i kerimeler tertip sırasına göre ele alınıyor ve zamanımıza bakan yönleri üzerinde özellikle duruluyor.
Kur’an Buluşmalarında hanımlar için de yer ayrılmış bulunuyor.
« SONRAKİ
ÖNCEKİ »

Facebook Comments APPID