Kayıtlar

Kötülüğü emreden de nefis, Cennet müjdesi alan da...

Resim
     Kur’ân’ın Yusuf aleyhisselâmdan naklen bize öğrettiği bir gerçek var: “Nefis daima kötülüğü emreder.” (Yusuf, 12:53). Bu âyet-i kerimeyi tek başına ele alırsak, nefis karşımızda bir kötülük sembolü olarak belirecektir. Ancak bir başka âyet, nefsi bu şekilde algılamamıza imkân vermiyor. Fecr sûresinin sonunda yer alan bu âyet, nefsi Allah’ın rızası ve Cennet ile müjdeliyor:

İslâm devleti hiçbir zaman olmadı

Resim
Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Açıkdeniz dergisinin “İslâm devleti” konusundaki sorularını cevaplandırdı. Daha sonra Karar gazetesinde de iktibas edilen mülâkat kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı. Bu mülâkatında Prof. Dr. Bardakoğlu özetle şu tesbitleri yaptı:

Bütün insanlığa yetecek bir hazine

Resim
     Bir Ayet Bir Hadis programının 36. bölümünde okuduğumuz hadis-i şerif, bir âyet-i kerimenin içerdiği müjdeyi bütün insanlara yetecek bir müjde olarak niteliyordu: “Kim Allah’tan sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu yaratır ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.” Eğer insanlar bu âyete tutunacak olsalar hepsine kâfi gelir. Müstedrek, no. 3865; İbn Mace, Zühd: 204 (4220)

En büyük nimet: nimeti hatırlamak

Resim
    30 Nisan Salı günü canlı olarak yayınlanan 36’ncı Bir Ayet Bir Hadis programında okuduğumuzu âyet-i kerime: Rabbinin nimetini yad et. Duhâ, 93:11 Bu âyet-i kerime ile ilgili olarak yaptığımız tesbitlerin özeti:

Din dili, insana Allah'ın verdiği değeri vermeli

Resim
2 Mayıs Perşembe günü, Karar TV’nin Yüzleşme programında Ahmet Taşgetiren ile Yusuf Ziya Cömert’in konuğu olarak “din dili”ni konuştuk, bu arada Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun Açıkdeniz dergisinde yayınlanan mülâkatı münasebetiyle devlet konusuna da temas ettik. Sohbetimizin ana hatları ve video kaydı:

Bir Peygamber tavsiyesi: Az olsun, devamlı olsun

Resim
    “İyilik yapacağım, salih amel işleyeceğim” diye kendini yiyip bitirmenin Allah katında makbul bir iş olmadığı yolundaki Peygamber uyarısı, 35’inci Bir Ayet Bir Hadis programının hadis bölümünde gündemimizi teşkil etti. Bu bölümde okuduğumuz hadis-i şerifte Allah’ın Resulü şöyle buyuruyordu:

Huzurun anahtarı sürekli çalışmada

Resim
    İnsanların önüne huzur ve mutlulukla beraber sürekli gelişimin kapılarını açan âyetlerden biri daha haftalık programımızın gündemindeydi. Bu âyet, zorluklara eşlik eden kolaylığı müjdeleyen âyetlerin hemen ardından geliyor ve insana çalışma şevki aşılayacak bir formülü “bir işin ardından bir başka iş” şeklinde sunuyordu:

Yöneticiler hesaba hazırlansın

Resim
    Elleri boynuna bağlı olarak hesap meydanına getirilmek: Dünyanın yöneticilerini kıyamet gününde bekleyen kaçınılmaz âkıbet. Resulullah (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde bu âkıbeti şu şekilde haber veriyor: On kişiye [veya daha fazlasına] yöneticilik yapmış olan hiç kimse yoktur ki, kıyamet gününde elleri boynuna bağlı olarak getirilmesin. Sonra ya adaleti onu çözer veya zulmü onu helâk eder. (Darimî, Siyer: no. 72; Müsned, 2:159).

Cezada cimri, ödülde cömert ol

Resim
Ödül ve ceza dağıtımında Allah’ın bir kanunu vardır: Kötülüklerin bir çoğunu bağışlar, ceza verecekse sadece suçun miktarınca ceza verir. İyilikleri ise daima kat kat çoğaltarak ödüllendirir. Bu İlâhî yasa, bize de iki yönlü bir ders verir: Siz de Allah ’ ın kullarına karşı bağışlayıcı, iyilikte ise alabildiğine cömert olun.

Raşid Halifelerde iman-amel bütünlüğü

Resim
    Dört Halife devrinin en önemli özelliği: İtaat marufta idi. Hüküm kaynakları herkese açıktı; herkes birbirini denetleyebiliyordu. Halife, ümmetin her birinin karşısında doğrudan sorumlu idi. *** Resulullah şûrâ'nın bağlayıcı olduğunu bildirmişti. Hz. Ömer de "Şûrâsız hilâfet olmaz" diyordu. *** İslâmda söz ve ifade hürriyeti değil, mecburiyeti var. *** Hz. Ali Halife iken kendisini öldürmek isteyen çeteyi serbest bıraktırmış, hakaret edenlere ceza uygulamamıştı. *** Raşid Halifeler döneminde Halife de dahil hiç kimsenin dokunulmazlığı yoktu. Halka haksız muamele yapan devlet memuruna kısas uygulanıyordu.       

Ahkâm âyetlerinde gözlerden kaçan fazilet kodları

Resim
Ahkâm âyetleri sadece hüküm koymakla kalmaz, aynı zamanda bir fazilet toplumu inşa e der. Fakat bu âyetlerin en çok ihmal edilen yönü de budur. Tefsirler de, fıkıh da konuya daha ziyade uygulama yönünden yaklaşırlar ve âyette beyan edilen hükmün ayrıntıları üzerinde yoğunlaşırlar. Meal okumalarında ise okuyucu daha talihlidir; ayrıntılara boğulmadığı için âyetteki fazilet kodlarını yakalayıp üzerinde daha ayrıntılı bir şekilde tefekkür edebilir.

Meal çalışmalarında bir yöntem: Kur'an'a soru sormak

Resim
Kur’ân ayı Ramazan, Kur’ân-ı Kerim ile ilişkilerimizi geliştirmemiz için verimli bir mevsim teşkil ediyor. Biz de bu fırsatı değerlendirebilmek için, Kur’ân çalışmalarımızda izleyebileceğimiz yöntemler üzerinde duruyoruz. Bir Ayet Bir Hadis programının 32. bölümünde, Kur’ân-ı Kerim meali üzerindeki çalışmalarımızda iki noktayı vurguladık:

Kur'an mealleri din eğitiminde baş köşeyi almalı

Resim
İnsanların Kur’ân’ı anlamaktan uzaklaşmaları, daha ilk nesillerden itibaren endişe konusu olmuştu. “ Kur’ân anlaşılmak için indirildi. Fakat biz Müslümanlar Kur’ân’ın kıraatini ibadet haline getirdik” diyordu ilk nesil sûfîlerinin önde gelenlerinden Fudayl b. İyaz.  Oysa İslâmın ilk nesillerinde dinini öğrenme yöntemi daima Kur’ân ile başlamak, onu anlayıp hayatına yansıtmaya çalışmak şeklinde olmuştu.

Peygamber aşıklarına Ramazan armağanı

Resim
     M. Yaşar Kandemir Hocanın ümmete Ramazan armağanı yeni bir kitap oldu. İzinden Gitmek İçin: Hadisleriyle Peygamberimiz adını taşıyan eserde, Peygamberimizin günlük hayatı otuz ayrı bölümde 192 ayrı olay üzerinden anlatılıyor. Tahlil Yayınları arasında yayınlanan eserin bölümleri şöyle:

Ramazan'ımız Kur'an ayımız olsun

Resim
Bir Ayet Bir Hadis programında Ramazan ayının ilk gündemi “Meal mi, tefsir mi?” sorusu idi. Bu soru, “Kur’ân ayı Ramazan’ı nasıl değerlendirelim?” sorusunun cevabı olarak ortaya çıktı. Yaptığımız değerlendirmenin özetini aşağıda bulacaksınız. Yazının sonunda verdiğimiz adreste ise, bu bahsi daha ayrıntılı bir şekilde programın 30. bölümünde inceliyoruz. * * *  Ramazan ayı ve onun içindeki Kadir Gecesi Allah katında çok değerli bir zaman. Bu zaman dilimine bu değeri kazandıran: Kur’ân-ı Kerim. Ramazan ayını nasıl değerlendireceğimizi düşünürken dikkate almamız gereken en önemli nokta budur: İndiği geceye bin aydan fazla bir değer kazandıran Kur’ân, bizim hayatımıza nasıl bir değer kazandırabilir? Bu, tamamen bizim tercih ve çabamıza bağlı olan bir konudur. Onun için, Ramazan ayını değerlendirmeyi, Kur’ân ile ilişkimiz açısından ele almak en doğru yol olacaktır. Öyle bir değerlendirme ve plan yapmalıyız ki, gelecek yıl bu zamanda bir değerlendirme yaptığımız zaman, bu zaman diliminde K

Kur'ân'ı tefekkür için okuyun, yemeği ölçerek yiyin

Resim
     Kur’ân’ın okunmak, anlaşılmak ve uygulanmak için kolaylaştırıldığını bildiren âyet, bunun arkasından soruyor: “Hani ibret alacak olan?”  Kamer sûresinde dört defa tekrarlanan bu soru, 27’nci Bir Ayet Bir Hadis programının birinci gündemiydi. Kur’ân’ın çok büyük kısmının herkes tarafından rahatça anlaşılabilecek şekilde Kur’ân’ın ana konularını anlattığı bir gerçek idi. Buna rağmen insanların Kur’ân’ı okumak, anlamak ve üzerinde tefekkür ederek dersler çıkarmak konusunda bir duyarlılık geliştirememiş oldukları da bir başka gerçek idi. Kur’ân’ı tefekkür ve ibret için okumayı bir âdet haline getirmenin lüzumu üzerinde durduğumuz bu programın ikinci bölümünde şu hadis-i şerifi okuduk: “Yiyeceğinizi ölçün ki rızkınız bereketlensin.” “Bereket” kavramı üzerinde de durduğumuz programda, yemekleri ölçerek yemenin bize kazandıracaklarını şu şekilde özetledik:   - İsrafı önler, - Hesabımızı biliriz. - Sağlıklı hayatın en önemli bir ilkesini uygulamış oluruz. - Bunu Allah’ın Elçisinden bize b

Hayatın formülü: İmanını koru, kul hakkından sakın

Resim
    İmanlarına şirk gölgesi düşürmemiş olanlar için Kur’ân-ı Kerimin verdiği müjde, Bir Ayet Bir Hadis programının 23. bölümündeki âyet bölümünde bir yandan gönüllerimizi ferahlandırırken, diğer yandan da imanımızın üzerinde nasıl titrememiz ve onu her türlü şirk gölgesinden titizlikle korumamız gerektiği konusunda da önemli bir uyarı teşkil etti. Okuduğumuz âyet-i kerimede şöyle buyuruluyordu:

İnsanlar isteyene, Allah ise istemeyene gazap eder

Resim
    İyilik yapan kullara kat kat ödül verileceğini Kur’ân-ı Kerim pek çok âyetinde tekrar tekrar müjdeliyor. Bu müjdelerin yoğunlaştığı yerlerden bir tanesi de Şûrâ sûresinde bulunuyor. 16 Ocak Salı günü yayınlanan Bir Ayet Bir Hadis programının 22’nci bölümünde okuduğumuz bu âyetler de bu müjdeleri birbiri ardınca pekiştiriyordu.

Hayat sandığımız kadar uzun değil

Resim
     Dünya üzerinde çok kısa bir zaman yaşıyor ve ondan sonra başka bir âleme geçiyoruz. Fakat içinde iken bu hayat bize çok uzun görünüyor. Sona erdikten sonra, bilhassa kıyamet gününün duruşmasında ise insana bu dünya üzerinde geçirdiği hayatın çok kısa görüneceğini Kur’ân-ı Kerim bize haber veriyor: Biz bunları da, atalarını da nimetlerimizden nasiplendirdik. Öyle ki, hayat onlara pek uzun göründü. Enbiya, 21:44

Pazarlık sünnet mi, değil mi?

Resim
    Halk arasında “pazarlık sünnettir” şeklinde yerleşmiş bulunan anlayış, gerçeği aksettirmiyor. Bilâkis, “önce bir rakam verip sonradan yavaş yavaş fiyatı indirmek ve yükseltmek” şeklindeki yaygın uygulama, Resulullah tarafından men’ edilmiş bulunuyor. Bir Ayet Bir Hadis programının 13. Bölümünde okuduğumuz hadis-i şerifte, ticaretle meşgul olan Kayle adındaki bir kadın, bu konuda Resulullaha sorduğu soruyu ve aldığı cevabı şu şekilde açıklıyor:

Hayatı hayat, insanı sultan yapan sır: dua

Resim
    Her bir kulun doğrudan doğruya Allah ile irtibatını ifade eden “dua” gerçeği, Bir Ayet Bir Hadis programının 12. bölümünde âyet ve hadislerin konusunu teşkil ediyordu. 31 Ekim Salı akşamı yayınlanan bölümde okuduğumuz âyet-i kerime ve hadis-i şerifin mealleri şöyle idi:

Takvâ ile gelen müjdeler

Resim
    Takvâ kavramının kötülüklerden ve kötülüklerin sonuçlarından korunma anlamına geldiğini biliyoruz. Kur’ân-ı Kerim 285 yerde takvâdan söz eder; bu arada birçok âyetinde de bu kavramın içerdiği müjdeleri bize haber verir. Bir Ayet Bir Hadis programının 11. Bölümünde birinci konumuz bu müjdeler idi. Şu mealdeki âyet-i kerimeyi okuduktan sonra bu takvâ kavramının hayatımıza yansımaları ve içerdiği müjdeler üzerinde durduk:

Kur'an kimleri "Allah'a yardım etmiş" sayıyor?

Resim
    Kur’ân-ı Kerim bizi “Allah’a yardım etmeye” çağırıyor. Oysa biz herşeyi yaratan Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığını ve yardım edilmek gibi noksan sıfatlardan sonsuz derecede yüce olduğunu biliyoruz. O halde Kur’ân’ın bu deyimle bize anlattığı başka bir şey olmalı.

Kanayan yaramız: sağlıkta şiddet

Resim
MUSTAFA ÇALIŞAN Osmanlı’nın en büyük padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman’ın şu beyti yüzyıllardır baş tacı edilmiştir. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Hani derler ya, “Her işin başı sağlık,” “Sağlık ve afiyetler dilerim,” “Önce sağlık”… Bugüne gelip de sağlığın fotoğrafına baktığımızda pek de iç açıcı olmayan bir tablo ile karşı karşıya kalırız. Sağlık hizmeti hasta ve doktor ilişkisinin çok ötesinde bir anlam kazanıyordu eskiden…

Allah'ı unutmadan dünyaya dalmak

Resim
    Dünya işleriyle meşguliyet insanı Allah’tan uzaklaştırır mı? Kur’ân-ı Kerim bu soruyu hayatın içinden verdiği örnekle cevaplandırıyor. Ve diyor ki: “Öyle adamlar vardır ki, ne bir ticaret, ne de bir alışveriş, Allah’ı anmaktan, dosdoğru namaz kılmaktan ve zekât vermekten onları alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin döneceği bir günden korkmaktadırlar.” (Nur, 24:37). https://www.youtube.com/yazarumitsimsek adresinden Salı akşamları canlı olarak yayınlanmakta olan Bir Ayet Bir Hadis programının 9. Bölümünde okuduğumuz âyet, örnek olarak verdiği bu bahtiyar insanların şahsında, İslâm dininin mükemmelen yaşanabileceğini gösteriyor ve bunun son derece kolay ve basit yolunu gösteriyor. Programın hadis bölümünde okuduğumuz hadis-i şerif ise, her zamanın baş belâsı dalkavuklara karşı bizden ödünsüz olmamızı istiyor ve “Dalkavukların yüzüne toprak saçın” diyor. (Müslim, Zühd: 69; Ebû Dâvud, Edeb: 9; Tirmizî, Zühd: 55; İbn Mâce, Edeb: 36). İnsanları yüzlerine karşı övenlerin bu