Kayıtlar

Kur'ân'ı tefekkür için okuyun, yemeği ölçerek yiyin

Resim
     Kur’ân’ın okunmak, anlaşılmak ve uygulanmak için kolaylaştırıldığını bildiren âyet, bunun arkasından soruyor: “Hani ibret alacak olan?”  Kamer sûresinde dört defa tekrarlanan bu soru, 27’nci Bir Ayet Bir Hadis programının birinci gündemiydi. Kur’ân’ın çok büyük kısmının herkes tarafından rahatça anlaşılabilecek şekilde Kur’ân’ın ana konularını anlattığı bir gerçek idi. Buna rağmen insanların Kur’ân’ı okumak, anlamak ve üzerinde tefekkür ederek dersler çıkarmak konusunda bir duyarlılık geliştirememiş oldukları da bir başka gerçek idi. Kur’ân’ı tefekkür ve ibret için okumayı bir âdet haline getirmenin lüzumu üzerinde durduğumuz bu programın ikinci bölümünde şu hadis-i şerifi okuduk: “Yiyeceğinizi ölçün ki rızkınız bereketlensin.” “Bereket” kavramı üzerinde de durduğumuz programda, yemekleri ölçerek yemenin bize kazandıracaklarını şu şekilde özetledik:   - İsrafı önler, - Hesabımızı biliriz. - Sağlıklı hayatın en önemli bir ilkesini uygulamış oluruz. - Bunu Allah’ın Elçisinden bize b

Hayatın formülü: İmanını koru, kul hakkından sakın

Resim
    İmanlarına şirk gölgesi düşürmemiş olanlar için Kur’ân-ı Kerimin verdiği müjde, Bir Ayet Bir Hadis programının 23. bölümündeki âyet bölümünde bir yandan gönüllerimizi ferahlandırırken, diğer yandan da imanımızın üzerinde nasıl titrememiz ve onu her türlü şirk gölgesinden titizlikle korumamız gerektiği konusunda da önemli bir uyarı teşkil etti. Okuduğumuz âyet-i kerimede şöyle buyuruluyordu:

İnsanlar isteyene, Allah ise istemeyene gazap eder

Resim
    İyilik yapan kullara kat kat ödül verileceğini Kur’ân-ı Kerim pek çok âyetinde tekrar tekrar müjdeliyor. Bu müjdelerin yoğunlaştığı yerlerden bir tanesi de Şûrâ sûresinde bulunuyor. 16 Ocak Salı günü yayınlanan Bir Ayet Bir Hadis programının 22’nci bölümünde okuduğumuz bu âyetler de bu müjdeleri birbiri ardınca pekiştiriyordu.

Hayat sandığımız kadar uzun değil

Resim
     Dünya üzerinde çok kısa bir zaman yaşıyor ve ondan sonra başka bir âleme geçiyoruz. Fakat içinde iken bu hayat bize çok uzun görünüyor. Sona erdikten sonra, bilhassa kıyamet gününün duruşmasında ise insana bu dünya üzerinde geçirdiği hayatın çok kısa görüneceğini Kur’ân-ı Kerim bize haber veriyor: Biz bunları da, atalarını da nimetlerimizden nasiplendirdik. Öyle ki, hayat onlara pek uzun göründü. Enbiya, 21:44

Pazarlık sünnet mi, değil mi?

Resim
    Halk arasında “pazarlık sünnettir” şeklinde yerleşmiş bulunan anlayış, gerçeği aksettirmiyor. Bilâkis, “önce bir rakam verip sonradan yavaş yavaş fiyatı indirmek ve yükseltmek” şeklindeki yaygın uygulama, Resulullah tarafından men’ edilmiş bulunuyor. Bir Ayet Bir Hadis programının 13. Bölümünde okuduğumuz hadis-i şerifte, ticaretle meşgul olan Kayle adındaki bir kadın, bu konuda Resulullaha sorduğu soruyu ve aldığı cevabı şu şekilde açıklıyor:

Hayatı hayat, insanı sultan yapan sır: dua

Resim
    Her bir kulun doğrudan doğruya Allah ile irtibatını ifade eden “dua” gerçeği, Bir Ayet Bir Hadis programının 12. bölümünde âyet ve hadislerin konusunu teşkil ediyordu. 31 Ekim Salı akşamı yayınlanan bölümde okuduğumuz âyet-i kerime ve hadis-i şerifin mealleri şöyle idi:

Takvâ ile gelen müjdeler

Resim
    Takvâ kavramının kötülüklerden ve kötülüklerin sonuçlarından korunma anlamına geldiğini biliyoruz. Kur’ân-ı Kerim 285 yerde takvâdan söz eder; bu arada birçok âyetinde de bu kavramın içerdiği müjdeleri bize haber verir. Bir Ayet Bir Hadis programının 11. Bölümünde birinci konumuz bu müjdeler idi. Şu mealdeki âyet-i kerimeyi okuduktan sonra bu takvâ kavramının hayatımıza yansımaları ve içerdiği müjdeler üzerinde durduk:

Kur'an kimleri "Allah'a yardım etmiş" sayıyor?

Resim
    Kur’ân-ı Kerim bizi “Allah’a yardım etmeye” çağırıyor. Oysa biz herşeyi yaratan Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığını ve yardım edilmek gibi noksan sıfatlardan sonsuz derecede yüce olduğunu biliyoruz. O halde Kur’ân’ın bu deyimle bize anlattığı başka bir şey olmalı.

Kanayan yaramız: sağlıkta şiddet

Resim
MUSTAFA ÇALIŞAN Osmanlı’nın en büyük padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman’ın şu beyti yüzyıllardır baş tacı edilmiştir. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Hani derler ya, “Her işin başı sağlık,” “Sağlık ve afiyetler dilerim,” “Önce sağlık”… Bugüne gelip de sağlığın fotoğrafına baktığımızda pek de iç açıcı olmayan bir tablo ile karşı karşıya kalırız. Sağlık hizmeti hasta ve doktor ilişkisinin çok ötesinde bir anlam kazanıyordu eskiden…

Allah'ı unutmadan dünyaya dalmak

Resim
    Dünya işleriyle meşguliyet insanı Allah’tan uzaklaştırır mı? Kur’ân-ı Kerim bu soruyu hayatın içinden verdiği örnekle cevaplandırıyor. Ve diyor ki: “Öyle adamlar vardır ki, ne bir ticaret, ne de bir alışveriş, Allah’ı anmaktan, dosdoğru namaz kılmaktan ve zekât vermekten onları alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin döneceği bir günden korkmaktadırlar.” (Nur, 24:37). https://www.youtube.com/yazarumitsimsek adresinden Salı akşamları canlı olarak yayınlanmakta olan Bir Ayet Bir Hadis programının 9. Bölümünde okuduğumuz âyet, örnek olarak verdiği bu bahtiyar insanların şahsında, İslâm dininin mükemmelen yaşanabileceğini gösteriyor ve bunun son derece kolay ve basit yolunu gösteriyor. Programın hadis bölümünde okuduğumuz hadis-i şerif ise, her zamanın baş belâsı dalkavuklara karşı bizden ödünsüz olmamızı istiyor ve “Dalkavukların yüzüne toprak saçın” diyor. (Müslim, Zühd: 69; Ebû Dâvud, Edeb: 9; Tirmizî, Zühd: 55; İbn Mâce, Edeb: 36). İnsanları yüzlerine karşı övenlerin bu

Sevgiye çağrı

Resim
      S evgiye bir çağrıdır her varlık ve her güzellik. “Gel, beni sev” der kendi halince. Ama ele geçmez, geçse de durmaz. Dursa da, bütün bir kalbi dolduran o sevgi seli, bir küçücük varlıkla sükûn bulmaz. Besbelli ki kalb, daha ötede birşeyler ister sevmek için, bağlanmak için.

Bir şey için yaşamak

Resim
*** Bir ideal sahibi olmak, insana hayatındaki fazlalıkları atma imkânı sağlar. Can alıcı soru ise: Bu ideal, uğrunda bir ömür harcamaya değer mi?

Uyku âyeti

Resim
Gece uyumanız da Onun âyetlerindendir. Rum Sûresi, 30:23 UYKU, Yüce Allah’ın bu âlemdeki en hayret verici âyetlerinden birisidir. O, hayatımız için vazgeçilmez ve yeri asla doldurulmaz bir nimettir; onunla hepimiz hergün iç içe yaşarız; fakat onun hakkında pek az şey biliriz.

Bir kişinin hukuku

Resim
İşte bu yüzden Biz İsrailoğullarına buyurduk ki, kim bir cana kıymamış yahut yeryüzünde fesat çıkarmamış birisini öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir kimsenin hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibidir. Mâide Sûresi, 5:32

Haftanın gündeminde ayet ve hadisler

Resim
    On yılı aşkın bir süredir devam eden 392 bölümlük Kur’an Buluşmaları, bu yaz başından itibaren yerini Bir Ayet Bir Hadis adlı programa bıraktı. Bu defa, sıra gözetmeksizin, her hafta bir âyet-i kerime ile bir hadis-i şerifi konu olarak alıyor ve yine öncelikli olarak âyet ve hadislerin ışığında ve zamanımızın anlayış ve ihtiyacını da   dikkate almak suretiyle inceliyoruz.

Okumanın en kötü şekli: kolay okumalar

Resim
     Okumak bir kafa işidir; kafa yormak da dünyanın en zor işidir. Bunu anlamak bize zor gelmiyor. Anlamakta zorlandığımız şey şu: Okumak,  aynı zamanda, dünyanın en zevkli işidir. Zordur, ama zevklidir. Göz için bakmak, dil için tatmak ne ise, zihin için öğrenmek ve yeni ufuklara açılmak da odur.

Sonbahar neş'esi

Resim
       Sonbahar kadar haksızlığa uğrayan bir mevsim daha yoktur. Nedense, onunla beraber hemen hüzün akla geliverir. Gerçi yaz mevsimini birtakım gelip geçici maceralarla tüketip de güze gelince ayrılık acısıyla baş başa kalanlar için bu durum geçerli olabilir; ama o da sonbaharın doğasıyla değil, kişinin hayat tarzıyla ilgili bir meseledir.

Mübarek geceleri nasıl değerlendirelim?

Resim
    Dünyada kutlanacak bir şeyler varsa, bunların en önde geleni, herhalde, âlemlere rahmet olarak gönderilen zâtın dünyaya gelişi olmalıdır. Müslümanlar da asırlardır böyle yapıyor ve her sene velâdet gecesini büyük bir coşku ile kutluyorlar. Dün akşam, o mübarek yıldönümlerinden birini daha bütün bir İslâm âlemiyle beraber kutladık. Salı akşamına isabet etmesi sebebiyle Bir Ayet Bir Hadis programının bu bölümünü de bu konuya ayırdık

Üç harflinin de üç harflisi var!

Resim
  * “En Tehlikeli Üç Harfliler” başlıklı yazımızda, asıl korkulması gereken üç harflinin “ben” olduğu üzerinde durmuştuk. Kelimenin Arapçadaki ve Batı dillerindeki “ene” ve “ego” şeklindeki karşılıkları da, dikkat çekici bir şekilde, yine üç harfli olarak karşımıza çıkıyor. Fakat en tehlikeliden daha tehlikeli bir üç harfli daha var.   Daha doğrusu, en tehlikelinin daha da tehlikeli bir hali. Yazımızın devamında bu konuya geliyoruz:

En tehlikeli "üç harfliler"

Resim
      İnsanlar adını anmaya korktukları “ üç harfli ”nin boş yere günahını almaya devam ederken, daha başka bir üç-harfliden gelen tehlikenin farkında görünmüyorlar. Üstelik onun adı da kimsenin dilinden düşmüyor.

Sessizliği dinlemek

Resim
  Kâinatın en önemli olayları sessizlik içinde cereyan eden olaylardır. Güneş hergün sessizce doğar ve batar. Gece semasını binlerce yıldız sessizce renklendirir. Çiçekler ses çıkarmadan açar. Birkaç gün içinde bir ağaç binlerce çiçeğe bürünür, bir ovada binlerce ağaç çiçek açar da kimse birşey işitmez.

Dünyayı kim daha çok güzelleştirecek?

Resim
Ralphs_Fotos  | Pixabay     Bir Ayet Bir Hadis programı 2023-2024 sezonunun ikinci yayınını geçtiğimiz Salı günü yaptı. Programda okuduğumuz âyet-i kerime, Mülk sûresinin şu mealdeki ikinci âyeti idi:

Bir sadelik öyküsü

Resim
     Çok yakın bir zamanda yaptığımız tasarım değişikliği, uzun zamandır peşinde olduğum bir sadelik arayışının sonucuydu. Birkaç hafta önce sadeliği bir ölçüde yakaladık yakalamasına, ama ortaya çok da kullanılışlı bir tasarım çıkmadı. Veya çıktıysa da bana öyle gelmedi, çünkü benim gönlüm uzun zamandır yirmi sene öncesinin ilk bloglarındaki sadelikte, daha doğrusu o sadelik içinde insanı zevkle okumaya çağıran içerik zenginliğindeydi.

Öğüt fayda vermeli

Resim
Sen öğüt ver — öğüt fayda verecekse. A’lâ Sûresi, 87:9 HZ. PEYGAMBERİN şahsında onun ümmetine hitap eden bu âyet, İslâm dininin en önemli özelliklerinden birini vurguluyor ve onun öğüt dini olduğunu gösteriyor. Bu hakikatin altını çizen daha birçok âyet ve hadis vardır. Bunlardan bir kısmı ise, öğütsüzlüğün sonuçları hakkında ciddî uyarılar içeren âyet ve hadislerdir.

İktisat dünyası

Resim
Bir küçücük gezegendir dünyamız, uzayda uçup giden. Yıldızlar arasında görülmez bile. O küçüklüğüyle beraber, sayısız canlılara beşiklik eder. Milyonlarca tür canlı barınır onun üstünde. Milyonlarca yıl boyunca yaşar, gider hepsi de. Ve bu gezegen, milyonlarca yıl önceki tazeliğiyle canlı kalır. Hiçbir şeyi eksilmez, hiçbir şeyi eskimez.