15 Ekim 2018 Pazartesi

İzafî adaletin görünmeyen yüzüÜMİT ŞİMŞEK
Sadece adalet-i mahzanın tatbikine imkân bulunmayan durumlarda istisnaî olarak uygulanabilecek bir ilke olan izafî adalet hayatımızın bir parçası haline gelmiş bulunduğundan, kural tersine dönmüş bulunuyor: Artık izafî adalet mümkün olduğu müddetçe adalet-i mahzanın uygulanamayacağı telâkkisi bize daha âşinâ geliyor. Belli ki, bir süre sonra bugünü arayacağımız günler de gelecek, “Adalet olsun da izafîsinden oluversin” diye yakınmaya başlayacağız.
İzafî adaletin sakıncaları üzerinde çok söz söylenebilir, nitekim kulak veren olmasa bile söyleniyor da. Fakat onun görünen zararlarından başka, bir de için için işleyen bir tahribatı daha var ki, hem farkına varmamız, hem farkına varsak bile umursamamız, hem de umursayacak olsak bile tamirine teşebbüs etmemiz hiç de kolay olacağa benzemiyor.

28 Eylül 2018 Cuma

"Cinsel yönelimlere" Diyanet hoşgörüsü
Diyanet İşleri Başkanlığı, kurumlara vereceği manevî danışmanlık hizmetlerinde kişilerin “cinsel yönelimlerini” de dikkate alacak.
Bu husus, Diyanet İşleri Başkanlığının sitesinde ilgili kişi ve kuruluşların görüşlerine açılan “Manevî Danışman Ulusal Meslek Standardı” adlı belgede yer alıyor.[1]
Söz konusu belge, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Meslekî Yeterlilik Kurumu arasında imzalanan protokol gereğince, MYK’nın moderatörlüğünde hazırlandı.
Belgenin “Tutum ve Davranışlar” başlıklı bölümünde, “manevî danışmanlar” için “Hizmet alanların sosyal, kültürel, etnik, cinsel yönelim, cinsel kimlik ve engel durumlarına duyarlı olmak” şartı getiriliyor.

25 Eylül 2018 Salı

Kâinat, i’lâ-yı kelimetullah için cihad meydanı“Kelime,” Kur’ân’da 42 defa geçen bir kelimedir. Bunlardan 20’sinde “Allah’ın kelimesi/kelimeleri” şeklinde, İlâhî hüküm, kanun, müjde ve uyarı gibi anlamlarda kullanılmıştır.
Bazı âyetlerde ise, kâinattaki bütün varlıkların “konuştuğu” anlatılır. Yerde ve gökte olan herşey sürekli olarak Allah’ı övüp tesbih eder, Allah’tan gelen emirleri dinler; bu arada Süleyman aleyhisselâm gibi bir peygamber de bizim şuursuz varlık olarak gördüğümüz bazı varlıkların dillerini anlar ve onlarla konuşur.

24 Eylül 2018 Pazartesi

Kışlada toplumsal cinsiyet eğitimiBedelli askerlik yapacak olan yarım milyonun üzerinde er, feminist endoktrinasyona tâbi tutulacak.
Erlere, 21 günlük mecburî eğitimleri sırasında, “kadına yönelik şiddetle mücadele” adı altında, İstanbul Sözleşmesinin getirdiği “toplumsal cinsiyet eşitliği” eğitimi verilecek.
Bütün bedelli celplerinde uygulanacak olan mecburî eğitim, kışlalarda verilecek.
Bu konuda Millî Savunma Bakanlığı ile güçlü bir şekilde anlaşmaya varıldığını açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şöyle dedi:

19 Eylül 2018 Çarşamba

Kamu malı yiyeni ne şehitlik kurtarır, ne de şefaat

Kur’an ve Hadis, kamu malından iğne kadar birşeyi bile zimmetine geçiren kimseyi korkunç bir âkıbetin beklediğini haber veriyor.
Âl-i İmrân sûresinin 161-163’üncü âyetlerini okuduğumuz 201’inci Kur’an Buluşmasında
ağırlıklı konumuz “
kamu malını zimmetine geçirenlerin âkıbeti” idi.
Âyet-i kerime bu konuda bizi ciddî bir şekilde uyarıyor, hadis-i şerifler ise oldukça ayrıntılı bir şekilde, kamu malına hıyanet edenlerin âkıbetini Cehennem ateşi olarak haber veriyordu. Üstelik bu hıyanetin küçüğü, ufağı, önemsizi de yoktu; iğne kadar yahut ondan daha küçük bir şey bile karşılığını ateş olarak bulacak ve Peygamber şefaati de bu konuda hiçbir fayda vermeyecekti.
Konuyla ilgili olarak okuduğumuz birçok hadis-i şeriften iki tanesi şu mealde idi:
Hayber günü Resulullah’ın (s.a.v.) ashabından bir grup gelerek “Filân kimse şehit oldu, filân kimse şehit oldu” dediler. Birisinin yanından geçerken “Bu da şehit” dediler.
Resulullah “Hayır,” buyurdu. “Ben onu zimmetine geçirdiği bir hırka – veya aba – ile Cehennemde gördüm.”
Müslim, İman: 182; Dârimî, Siyer: 48

Bir güncelleme öyküsü: 2Cumhurbaşkanımızın haber verdiği "İslâmın güncellenmesi" konusunda şimdiye kadar alınan mesafenin özeti.
ÜMİT ŞİMŞEK
“Toplumsal cinsiyet,” Batı dünyasındaki orijinal adıyla “social gender,” mahut İstanbul Sözleşmesiyle birlikte lisanımıza girdi. Ama iyi niyetle girmedi, girdikten sonra da hiç rahat durmadı.
Öz be öz feministlerin malı olan bu deyim, feminizmin temel kavramlarından biri olarak tedavüle sokulmuştu. LGBT şemsiyesi altında yer alan sapık cereyanlar namuslu insanları damgalamak suretiyle kendi sapıklıklarına yol açmak için nasıl “homofobi” şeklinde bir kavram uydurdularsa,[1] aynı yolun yolcusu olan feministler de kuşatmayı bir başka koldan tamamlamak üzere bu tabiri geliştirdiler.

5 Ağustos 2018 Pazar

Barla'ya insanlar kilise görmek için geliyormuş!Eğirdir Belediyesi tarafından ilçeyi tanıtmak amacıyla hazırlanan broşürde, bu şirin ilçemize damgasını vuran büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî’den tek kelime ile söz edilmiyor.
“Sakin Şehir Eğirdir” adlı broşürde, Barla hakkında da bilgi verilirken, insanların burayı kilise görmek ve Çam Dağı ile Boyalı adalarını görmek için ziyaret ettikleri ileri sürülüyor.
Broşürün Barla’ya ayrılan üç sayfasının büyük kısmında beldenin Milâttan önce birinci yüzyıla uzanan İslâm öncesi tarihinden söz ediliyor. Barla’nın bugünkü durumunu anlatan son paragrafında ise aynen şöyle deniyor:
“Kasaba yedi mahalleden oluşmaktadır. Halkın geçim kaynakları tarım, özellikle elma, kiraz, erik, kayısı gibi meyveler ve hayvancılıktır. Balıkçılık ve sebzecilik de tercih edilir. Ayrıca ormanlık olan yerlerden kerestelik tomruk çıkarılmaktadır. Yazın turizm nedeniyle nüfus artar. Yabancı turistler 2737 metre yükseklikteki Barla Dağı, kilise ve eski eserlere, yerli turistler ise Eğirdir Gölündeki Çam Dağı ve Boyalı adalarına rağbet etmektedir.”
DP’li Eğirdir Belediyesinin bir kültür hizmeti olarak hazırlanan broşürde, ilçenin folklorundan da hiç söz edilmezken, Belediyenin marifetiyle ilçede klasik Batı müziği etkinliklerinin yapıldığı anlatılıyor.
Broşürde verilen iletişim bilgileri ise şöyle:
Telefon: 0 246 311 52 52 / 0 246 311 24 97
Faks: 0 246 311 24 98
***
Kaynak: yazarumit.com

17 Temmuz 2018 Salı

Ömür hortumlarıÜMİT ŞİMŞEK
Adamcağız, seyretmediği maçlar ve programlar için, abonesi olduğu televizyon kanalına biraz para kaptırmış. Ayrıntısına girmeyelim; fakat bu oyunun, kanalın pazarlamacıları ile abone arasında geçen bir telefon konuşmasındaki lâf cambazlıklarına dayandığı anlaşılıyor. Nasıl olmuşsa olmuş, adam istemediği programlara “kendi isteğiyle” abone olmuş. Çok geçmeden de aybaşı gelmiş; aybaşıyla birlikte kredi kartının ekstresi de gelmiş. Böylece, vatandaşımızın hesabından bir miktar paranın televizyon kanalına pompalandığı ortaya çıkmış. Mağdur vatandaşımız, hakkını arayacak bir merci bulamayınca, internet yoluyla ulaşabildiği herkese ulaşmaya çalışarak, hiç değilse başkalarının canı yanmasın diye uyarılarda bulunuyor. Onun iletisini alan diğer yurttaşlarımız da önemli bir kamu hizmetinden geri kalmış olmamak için bunu birbirlerine aktarıyorlar.

İşin garip tarafı şurada ki, onlar bu millî görevi yerine getirirken, kendileri de mağdur vatandaşla birlikte hortumlanmaya devam ediyorlar. Üstelik bundan kimsenin şikâyet ettiği de yok!

16 Temmuz 2018 Pazartesi

Mercan düğünleri
ÜMİT ŞİMŞEK
Avustralya açıklarında, denizlerin dibini rengârenk bir halı gibi kaplar mercanlar.
Bu canlı halının tüyleri gibi uzanan poliplerden herbiri, aslında ayrı bir hayvandır. Bunlardan binlercesi birbirine bağlanır ve bir aile teşkil eder. Öyle bir aile ki, birinin aldığı besinle hepsi birden beslenir, hepsi tek bir vücut gibi davranır.
Bulundukları yerde kalmaya razı olmaz mercanlar. Çoğalmak ve yayılmak isterler. Çünkü üzerlerinde, görenleri hayran bırakan bir san’atın eseri vardır.
“Ey Rabbimiz,” diye dua eder mercanlar kendi dilleriyle. “Bize izin ver de, üzerimizde sergilediğin İlâhî san’atının eserlerini uzaklara taşıyalım.”
Dualara cevap, bahar mevsiminin başlangıcında, ay ışığıyla beraber gelir.

13 Temmuz 2018 Cuma

Tartışma programları hakkında ürperten bir uyarıKİTAPTA ALLAH SİZE ŞUNU DA İNDİRMİŞTİ: ALLAH’IN ÂYETLERİNİN İNKÂR EDİLDİĞİNİ YAHUT ALAYA ALINDIĞINI İŞİTTİĞİNİZDE, ONLAR BAŞKA BİZ SÖZE DALINCAYA KADAR ONLARLA BERABER OTURMAYIN. YOKSA SİZ DE ONLAR GİBİ OLURSUNUZ. ALLAH İSE MÜNAFIKLARI DA, KÂFİRLERİ DE HEP BİRLİKTE CEHENNEMDE TOPLAYACAKTIR.
NİSÂ SÛRESİ, 4:140
ÜMİT ŞİMŞEK
ZAMANIMIZ insanının tüylerini ürpertmesi gereken âyetlerden biri de bu âyet-i kerimedir. Bu âyetin uyarısı, insana, imanını bile tehlikeye düşürebilecek kadar büyük bir tehlike karşısında uyanık olma ve sorumluluğuna uygun davranma çağrısı yapmaktadır.
Âyetin emri, herhangi bir yorum veya açıklamaya ihtiyaç bırakmayacak ve herkes tarafından anlaşılacak kadar net ve açıktır:
“Allah’ın ayetlerinin inkâr edildiğini yahut alaya alındığını işittiğinizde, onlarla beraber oturmayın!”
Ne zamana kadar?