Kayıtlar

Temmuz 31, 2005 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kâinattan görüntüler: 2

Resim
ALACAKARANLIK DÜNYA Bir tarafta gündüz, bir tarafta gece. İkisinin arasında, aydınlık ile karanlığın birbirine karıştığı alacakaranlık bölge. Dünyamızı ince bir kabuk gibi saran atmosfer, güneş ışığını alan yerde kendisini belli ediyor; geceye doğru ise incelerek kayboluyor. Alacakaranlık bölgede ise, sağdan vuran güneş ışığı, bulutlar üzerinde kızıl yansımalara yol açıyor ve bu durum, her akşam vakti gezegenimizin üzerinden seyre-dilen o muhteşem gurup manzaralarını ortaya çıkarıyor. Dönen Dünya üzerinde sürekli olarak bu hat yer değiştiriyor ve gezegeni-mizin şirin yüzü üzerinde, Kur’ân’ın tasvirleri apaçık okunuyor: O, gecenin örtüsünü, onu peşi sıra kovalamakta olan gündüzün üstüne atar. (A’râf Sûresi, 7:54.) Görmedin mi: Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye katar. O Güneşi ve Ayı emrine boyun eğdirmiştir; hepsi de belirlenmiş bir vakte kadar akıp gider. Sizin yaptıklarınızdan da Allah hiç şüphesiz haberdardır. (Lokman Sûresi, 31:29.) Gece de onlar için bir âyettir. Gündüzü