Kayıtlar

Eylül 8, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Risale-i Nur tefekkürünü akim bırakan bir teşebbüs

Resim
-2- Bir Risale-i Nur talebesi, başkalarından farklı bir yerden kâinata bakar. O muhteşem bir sanat galerisindedir. Âlemlerin Rabbi, gökleri ve yeri benzersiz sanat eserleriyle süslemiş, sonra insanı kendisine anlayışlı bir muhatap olarak seçmiş ve buraya göndermiştir. Risale-i Nur’un her bahsi, her sayfası, her satırı, bu şuuru insan ruhunun derinliklerine kadar yerleştirir. Onun için, bir Risale-i Nur talebesi, kâinatta nereye bakacak olsa, orada “ masnû ”lar görür. O   masnû’da   bir   intizam , bir   mizan   müşahede eder. O   intizamın   arkasında bir   tanzim , o   mizanın   arkasında bir   tevzin   fiilini bulur. O fiillerden de   Hakîm   ve  Âdil   bir   Sâni’ in varlığına intikal eder. Bu kadarla da kalmaz. O   masnû’ u dikkatle incelediği zaman, onda   hüsün,   ziynet ,   suret, şekil, lütuf, nimet, rızık, merhamet, muhabbet   gibi daha nice hakikatlerle karşılaşır. Bu hakikatlerden   tahsin, tezyin, tasvir, takdir, ikram, in’âm, terzik, terahhum, teveddüd, tahannün   gibi fii