Kayıtlar

Ekim 12, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Makul şüphe yerine soyut kol alır mıydınız?

Resim
Somut delil mi, makul şüphe mi? Aslında her iki şıkkın da kendisine göre riskleri var. Yerine göre, her ikisi de vatandaş aleyhine sounçlar doğurabiliyor. Yeni yasal düzenlemelerin bazı durumlarda somut delil yerine makul şüphe şartını getirmesini vatandaş aleyhine sonuçlar doğuracak bir adım olarak yorumlayanlara, vatandaşın “somut delil” şartından da neler çekebildiğini hatırlatmak istedik. 2000 yılında Burdur Cezaevindeki mahkûmlara yönelik olarak düzenlenen bir operasyonda, Veli Saçılık adlı bir mahkûmun kolu iş makinesiyle koparılmış, birçok mahkûm da yaralanmıştı. Ancak operasyonu gerçekleştirilen jandarma hakkında hiçbir işlem yapılamamıştı. Çünkü zamanın Valisi, “operasyon sırasında hükümlülere kötü muamele ve işkence yapıldığı ve bunlara göz yumulduğu iddiasının tamamen gerçek dışı olduğu,  iddiaların soyut sözden ibaret olduğu  ve kanıtlayıcı herhangi bir belge ve bilgiye rastlanmadığı” gerekçesiyle soruşturma izni vermemişti. Milliyet gazetesi de 7 Nisan 2001 tarihli nüshası

Nâfile

Resim
  isim / sıfat Arapça. Çoğulu: nevâfil Mecburî olmadan yapılan şey.  Nâfile ibadet : Yapılması mecburî olmayan, ancak yapana sevap kazandıran ibadet. ( Bu mânâ, 2. maddede gelecek anlam ile karıştırılmamalıdır. ) Boşuna, beyhude, faydasız. “ Nâfile yorulma .”

Kış bahçeleri

Resim
Dinmiş denizin şarkısı, rüzgâr uyumakta, Rıhtım boyu sonsuz bir üzüntüyle karaltı… Körfez düşünür, Kanlıca mahzundur uzakta, Mevsim gibi sislenmiş Emirgân, Çınaraltı.   Can verdi kışın sunduğu taslarla zehirden, Her gonca kızıl bir gül açarken yolumuzda. Üstündeki son dallar ağarmış diye birden, Pas tuttu bu akşam suların rengi havuzda.   Yerlerde gezen hâtıralar var korulukta: Yapraklar, atılmış nice mektuplara eştir. Mehtâba çalan sapsarı benziyle, ufukta, Binlerce dalın verdiği tek meyva güneştir!   İçlenme tabiattaki yekpâre kederden, Yas tutma dağılmış diye kuşlarla çiçekler: Onlar dönecektir yine gittikleri yerden, Onlarla giden günlerimiz dönmeyecekler. — Faruk Nafiz Çamlıbel  

Mimarî okumalarına nereden başlayalım

Resim
Konuğumuz, Mimar   Necip Dinç . Dinç sorularımızı cevaplandırdı ve   Nuraniyat   okuyucuları için Osmanlı mimarisi üzerine okunabilecek bir kitap listesi hazırladı. Nuraniyat : Mimarlık nedir? Bu sanatın kültür tarihimiz açısından önemi nedir? Necip Dinç : Mimarlık güzel sanatların plastik bölümüne dahildir. Plastik sanatları vücuda getiren öğeler, form, ışık, gölge ve renktir. Güzel sanat eserleri muhataplarının ruhlarında bedii heyecanlar uyandırdıkları gibi aynı zamanda, onlara beyanda bulunurlar, dinî, tarihî, kültürel mesajlar verirler. Bir milletin diğer sanatları gibi mimarlık sanatı da onun seciyesinden, manevî ve ruhî yapısından örülmekte, o milletin mensup olduğu medeniyet ve kültür zümresinden gelen unsurları barındırmaktadır. Mimarlık sanatı, bizim kültür birikimimizin temel esaslarındandır. Dolayısıyla bizim mimarlık sanatımıza da, inanç esaslarımız, değer sistemimiz ve zihniyetimiz hayat vermektedir. Aynı zamanda dünya görüşümüz, günlük yaşayışımız, çevre anlayışımız, tem