Kayıtlar

Kasım 16, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

telâkî / telâkki

Resim
telâkî isim / Arapça birbirine kavuşma, mülâki olma: Her telâkide bir hayal-i firak telâkî-i ahbab (Bu kelime, aşağıda gelecek olan “telâkki” ile karıştırılmamalıdır.)   telâkki isim/Arapça anlayış, kabul, görüş: zamanın telâkkisi.   telâkki etmek fiil kabul etmek, saymak: Bunu bir mecburiyet telâkki ediyorum   (Her iki kelimede de “k” sesi kalın okunur.)     BİR ATASÖZÜ Geçinmeyene dokuz koca, okumayana dokuz hoca az gelir.   BİR DEYİM Boynu hırsız kedi boynuna dönmek: semirmek.