Kayıtlar

Mayıs 3, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Ayasofya'nın önünde engel yok

Danıştay’ın verdiği karar ile Ayasofya’nın cami haline getirilmesini imkânsız hale getirdiği yolundaki yorumlar gerçeği yansıtmıyor. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bu konudaki kararıyla, Ayasofya’yı müze yapan Bakanlar Kurulu kararının iptal talebini reddetmiş bulunuyor. Ayasofya Camiini müzeye çeviren karar, 24 Kasım 1934 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alınmış, geçtiğimiz yıllarda da Sürekli Vakıflar Tarihi Eserler ve Çevreye Hizmet Derneği, bu kararın iptali için Danıştaya başvurmuştu. Danıştay 10. Dairesi, 2008 yılında bu konuyu karara bağladı ve iptal talebini reddetti. Daha sonra ddernek kararın tashihi için başvuruda bulununca, dosya, Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna intikal etti. Kurul da 10. Dairenin verdiği kararı yerinde görerek Bakanlar Kurulu kararının iptali yolundaki talebi reddetti. Kararın anlamı Bu karar, sadece, 1934 yılındaki Bakanlar Kurulu kararının geçerli olduğu anlamına geliyor. Her ne kadar Danıştay bu konuda Bakanlar Kurulunu haklı bulan birtak