Kayıtlar

Haziran 14, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Tefvîznâme'si

Bedri Gencer Hocamız dostlarının Ramazan’ını bir armağanla kutluyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın meşhur Tefvîznâme’sini, sahih şekliyle ve tam olarak mesajına eklemiş, şöyle bir takdimle göndermiş. Bize de, bu güzel armağanı aynen okuyuculara ulaştırmak düştü:   Özellikle şu günlerde muhtaç olduğumuz moral kuvveti en güzel şekilde veren Erzurumlu İbrâhim Hakkı hazretlerinin “Tefvîznâme” adlı şiirinin tam ve doğru metniyle Ramazan ayınızı ve Cuma bayramınızı tebrik eder, Rabbimizden bütün İslâm âlemine hayır ve bereketler getirmesini dilerim. *** Hak şerleri hayr eyler Zan etme ki ğayr eyler Ârif ânı seyr eyler Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler…  Sen Hakka tevekkül kıl Tefvîz it ve râhat bul Sabr eyle ve râzı ol Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler…  Kalbin Âna berk eyle Tedbîrini terk eyle Takdîrini derk eyle Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler…  Hallâk-ı Rahîm Oldur Rezzâk-ı Kerîm Oldur Fa’âl-i Hakîm Oldur Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler…  Bil

İşte sapık bir kavmin âkıbeti

Cinsel sapıklıklarında ısrar eden bir kavme, Yüce Allah, uyarıcı olarak Hz. Lût aleyhisselâm’ı göndermişti. Lût aleyhisselâm onları bu çirkin işten vazgeçirmek için ne kadar çabaladıysa, onlar öğüt almamakta direndiler, hattâ Hz. Lût ile ona iman edenleri “temizliğe fazla düşkün olmakla” suçladılar, “Biz seni elâlemin işine karışmaktan men etmemiş miydik?” diyerek tehdit ettiler. Sonunda, azgınlıklarının zirveye çıktığı ve kendilerine kimsenin hesap soramayacağını sandıkları bir sırada Allah’ın azabı onları yakalayıverdi. Kur’ân-ı Kerim, bu kıssayı pek çok defalar çeşitli yönleriyle tekrarlamak suretiyle, bize çok önemli bir ders veriyor ve bizi Lût kavmininki gibi bir âkıbetten sakındırıyor. İşte yüce kitabımızın bu konudaki âyetleri: Lût’u peygamber olarak gönderdiğimizde, o da kavmine dedi ki: “Sizden evvel dünyada hiç kimsenin yapmadığı iğrenç bir işi nasıl yapıyorsunuz? “Siz kadınları bırakıp, erkeklere şehvetle yaklaşıyorsunuz. Gerçekten siz haddini iyice aşmış bir kavimsiniz.” K