Kayıtlar

Temmuz 26, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Hayme Ana'nın yedi goncalı gülü

Resim
İman eden ve güzel işler yapanlar için Rahmân bir sevgi vücuda getirecektir. Meryem, 19:96   Hayme Ana’nın kabri olan bahçede yedi goncalı bir gül varmış… Rabbinin verdiği güzelliğe bürünen goncalardan biri açıvermiş, diğerleri de onun etrafını bir taç gibi sarmış. Siz bu satırları okuyuncaya kadar belki onlar da açmış olacak. Devlet Ana adıyla da anılan Hayme Ana, bizim atalarımızın anası olan mübarek bir kadın. Oğlu Ertuğrul Gazi idi, torunu ise Osman Gazi. Allah’ın ona nasıl bir nesil lâyık gördüğüne bakarsanız, onun Allah katındaki değeri hakkında bir fikir edinebilirsiniz. Onun asırlarca gözlerden uzak kalmış olan kabrini, vefakâr torunlarından İkinci Abdülhamid Han ortaya çıkardı ve bir türbe haline getirdi. Hayme Ana’mızın Domaniç yakınlarında bulunan türbesi, bugün ziyaretçilerini güller ve rengârenk çiçekler arasında ağırlıyor. Fakat ziyaretçiler, ana kapıdan girdikten hemen sonra, hiç de hoş olmayan bir sürprizle karşılaşıyorlar: Hayme Ana’nın torunlarını bizzat fethettikleri

Eğirdir'de dolunay manzaraları

Resim
Şânı ne yücedir Onun ki, gökyüzünde yıldız toplulukları yaratmış,  onda bir kandil ile nurlu bir ay yerleştirmiştir. Öğüt almak yahut şükretmek isteyen için gece ile gündüzü birbirinin ardınca getiren de yine Odur. — Furkan, 25:61-62 Gökyüzünün nurlu ayı, göründüğü her gün ve her an ayrı bir güzellikle görünür öğüt almak yahut şükretmek isteyenlere. Doğarken bir güzellikle doğar, bin bir güzellikle gökyüzünde bir baştan bir başa süzülür, bir başka güzellikle batar. On dördünün güzelliğini tarif etmek için ise, kendisinden başka bir güzellik akıllara gelmez, “ayın on dördü gibi” denir ancak. Dünyanın her yerinde ayrı bir güzellikle doğar ve batar dolunay. Eğirdir Gölünün üzerinde de bir Temmuz sabahında işte böyle batar. Ve yerini bir başka güzelliğe, gündüzün tecellilerine bırakır. [Fotoğraflar: Ümit Şimşek] EĞİRDİR’DE DOLUNAY EĞİRDİR’DE DOLUNAY EĞİRDİR’DE DOLUNAY EĞİRDİR’DE DOLUNAY EĞİRDİR’DE DOLUNAY EĞİRDİR’DE DOLUNAY EĞİRDİR’DE DOLUNAY EĞİRDİR’DE DOLUNAY EĞİRDİR’DE DOLUNAY EĞİRDİR’D