Kayıtlar

Aralık 6, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Üstad'ın bir rüyası daha gerçekleşti

Bediüzzaman Said Nursî'nin en büyük gayelerinden biri daha gerçekleşiyor. Risale-i Nur Külliyatından üç eser daha Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında neşredildi. Daha önce yayınlanan İşârâtü’l-İ’câz’dan sonra, bu defa Mesnevî-i Nuriye ile İhlâs ve Uhuvvet Risaleleri de Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasına girdi. Risale-i Nur müellifi Bediüzzaman Said Nursî, eserlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından neşredilmesi için teşebbüste bulunmuş ve mektuplar yazmış, Başkanlığın Risale-i Nur’ları himayesi altına almasını istemişti. Bu amaçla yazdığı Emirdağ mektuplarından birinde de “Nurları himaye etmek Diyanet dairesinin hakikî bir vazifesidir” ifadesini kullanmıştı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Başkanlık yayınları arasında neşredilen Risale-i Nur’lara yazdığı takdim yazısında, Bediüzzaman’ı “milletimizin yetiştirdiği büyük âlim ve mütefekkir” olarak niteledi ve onun, Kur’ân ayetlerini etkileyici bir dil ve üslûb ile çağımızın idrâkine sunduğunu söy