Kayıtlar

Aralık 27, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Hadis ehlini sevmek her Müslümana farz

Resim
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi ve yazar Prof. Dr. Faruk Beşer, Hadis ehli hakkında yazılmış bir Arapça şiiri tercüme ederek Twitter’da paylaştı. Şiir, İslâm’ın bize kadar sahih bir şekilde ulaşmasında Hadis ehlinin yerine getirdiği alternatifsiz rolü veciz bir şekilde anlatıyor ve her Müslümanın onlara muhabbet borçlu olduğunu hatırlatıyor, Hadis ehline düşmanlık edenlerin ise cahillerden başkası olamayacağını bildiriyor. Kemaleddin eş-Şümnî’ye ait olan ve Faruk Beşer tarafından tercüme edilen şiir şöyle: Allah Hadis ehlinin mükâfatını versin; onları ebedîlik yurdunda en yüksek makamlara koysun Eğer onların Hadis için ve onun korunması adına gösterdikleri dikkat olmasaydı, Hadis için ortaya atılan her türlü bâtıl iddiaları savmasalardı, Ömürlerini hadisleri tesbit için harcamasalardı, Sonradan gelenler hadisin hangisi müttefekun aleyh, hangisi sahih, zayıf ya da bâtıl bilemezlerdi Kitabın mücmeli anlaşılamaz, farzlar nafilelerden ayrılamazdı Onlar bu uğurda ne değerli ömürler harca