SON EKLENENLER
latest

10 Mart 2016 Perşembe

Bir "âlem" daha göçtü

Ünlü kelâm âlimi Prof. Dr. Bekir Topaloğlu Hakkın rahmetine kavuştu.

İki haftadır yoğun bakımda tedavi gören Topaloğlu Hoca bu sabah (10 Mart 2016) vefat etti. Topaloğlu’nun cenazesi bugün ikindi namazından sonra İlâhiyat Fakültesi Camiinden kaldırılacak.

Uzun yıllar İmam Hatip Okulunda, daha sonra da İlâhiyat Fakültesinde nice nesiller üzerinde emeği geçen ve pek çok hoca yetiştirerek ülkemizin din eğitimi alanında silinmez bir iz bırakan Bekir Topaloğlu Hoca’ya Allah Teâlâ’dan rahmet niyaz ediyor; akraba, talebe ve sevenlerine sabr-ı cemil diliyoruz.

Topaloğlu Hoca’nın birçok kimseye kazandırdığı güzel âdetlerinden bir tanesi de, ayın günlerine uygun olarak her gün mutlaka bir cüz Kur’ân okumak idi. Bu sayede Hoca mushafa işaret koymak gereğini duymaz, “Bugün nerede kalmıştım?” diye düşünmez, o gün ayın kaçı ise o cüz’ü okurdu.

Hoca, en son olarak İmam Matüridî’nin “Te’vilâtü’l-Kur’ân” adlı 17 ciltlik tefsirini Türkçeye tercüme ediyordu.

Bekir Topaloğlu kimdir?

1936 yılında Trabzon Çaykara’da doğdu . Aynı yerde ilk öğrenimiyle birlikte dedesinden Arapça ve dini ilimler tahsil etti. Bir yıl dedesinin yanında müderris kalfalığı yaptıktan sonra iki yıl kadar Trabzon’un bir köyünde imam-hatiplik yaptı.

1952 yılında İstanbul İmam-Hatip Okulu’na girdi, 1959’da mezun oldu. Bu öğrenciliği sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı merkezinde açılan vaizlik imtihanını kazanarak İstanbul’un muhtelif camilerinde fahri vaizlik yaptı. 1959-1963 yılları arasında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde yüksek öğrenimini bitirdi. Bu öğrenciliği sırasında da imam-hatiplik görevi yaptı.

1963-1966 yılları arasında İstanbul İmam Hatip Okulu meslek dersleri öğretmenliği yaptı. Bu arada ilk eseri olan “İslâm’da Kadın” kitabını yazdı. 1966 yılı başında mezun olduğu Yüksek İslam Enstitüsü’ne Kelâm asistanı oldu. Prof. Muhammed Tanci idaresinde “İslam Kelâmcıları ve Filozoflarına Göre Allah’ın Varlığı” adlı tezini hazırladı.1971 yılında tezini vererek İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Kelâm öğretmenliğine atandı. Buradaki görevi sırasında eğitim-öğretim çalışmaları yanı sıra çeşitli eserler yayımladı, branşında asistanlar yetiştirdi, yurt içinde ve yurt dışında seminer, kurs ve ilmi kongrelerde görev aldı, konferanslar verdi.

İstanbul Yüksek İslam Ensitüsü’nün Marmara Üniversitesi’ne bağlı İlâhiyat Fakültesi haline getirilmesinden sonra Topaloğlu, bu fakültede 1983 yılında doktor unvanını aldı ve aynı yıl yardımcı doçent, 1986 yılında da doçent oldu. 1988 yılında,İslâm Felsefesi anabilim dalında, 1993 yılında da Kelâm anabilim dalında profesör oldu. Ekim 2002’de emekli olan Bekir Topaloğlu Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisinde İnceleme Kurulu Başkanlığı, Kelâm-Mezhepler Tarihi ilim heyeti başkanlığı ile te’lif ve redaksiyon görevlerini yürütmekte idi.

6 Mart 2016 Pazar

Başörtüsü artık füruat değil: 2

Mahut 28 Şubat döneminde Gülen’e ve örgütüne başörtüsü gerekli değildi.

Hattâ batan gemiden atılması gereken fazlalıklardan biri, belki birincisiydi.

“Füruattır” buyurdu örgüt lideri.

Ve örtüler çözüldü.

Sadece çözülmekle de kalmadı. Başörtüsü için mücadele edenler kötülendi, aşağılandı.

Üstüne üstlük, polisin başörtüsünü savunanlara karşı uyguladığı şiddet, örgütün medyasında alkışlandı.

Sonra sırayla satışa çıktı bütün mukaddes değerler ve kurumlar. İmam Hatiplerin ve Kur’an kurslarının kapatılması alkışlandı.

Bütün bu icraatın failleri ise, hatâ ettikleri takdirde dahi Allah katında sevap kazanan müçtehidler olarak ilân edildi.

***

Onlar dün idi.

Şimdi bugün oldu.

Ve bugün Gülen’e başörtüsü lâzım oldu.

Terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri şüphesiyle gözaltına alınanlar arasında başörtülü birileri de yer alınca, bu defa başörtüsü füruat olmaktan çıktı, suç işlemek için bir imtiyaz aracı oldu.

Örgütün yayın organları, “Başörtülüler tutuklanıyor” yaygarasıyla, suç örgütüne uygulanan hukukî işlemleri başörtüsüne karşı yapılmış bir suikast şeklinde ilân etmekte gecikmediler.

Şimdi, örgütün başlıca yayın organına kayyım atanınca yine başörtülüler sahneye çıkarıldı.

Ellerine tutuşturulan pankart ve düdüklerle, bağırtı ve çağırtılar arasında güvenlik kuvvetlerine karşı sürüldü.

Bu defa örgütün çığırtkanları 28 Şubat’ta olduğu gibi “polisin büyük bir sabır ve sükûnetle görevini yaptığından” ve başörtülülerin “taşkınlıklarından” söz etmiyor.

Terör örgütünün yuvasına karşı alınan hukukî önlemleri, “başörtüsüne uygulanan zulüm” olarak ilân ediliyor.

Başörtüsü için yıllarca mücadele vererek ona özgürlüğünü kazandıranlar şimdi başörtüsü düşmanı; onu ilk sıkıntıda fırlatıp atanlar da başörtüsü savunucusu oldu!

Kısacası, başörtüsü artık Gülen ve örgütü için füruat değil.

Çünkü sığınacak hiçbir yeri kalmadı Gülen’in.

Şimdi, vaktiyle fırlatıp attığı başörtüsüne   sarılarak ayıplarını örtmeye çalışıyor.

Bunda da yadırganacak birşey yok:

Çünkü FETÖ fıkhına göre, örgüt liderinin canından başka hiçbir mukaddes değer yoktur.

Gerektiğinde başörtüsü de, başörtülü ablalar da feda edilir o mukaddes değer için.

Müslümanlar başörtüsü gibi bir İslâm şiârı için kendilerini siper ediyordu; Gülen ise kendisi için başörtüsünü siper yapıyor.

Sürülsün başörtülü ablalar panzerlere karşı, yesinler tazyikli suyu, biber gazını. Hiç dert değil.

Yeter ki Amerika’daki sarayında keyif süren hocalarının saltanatına bir halel gelmesin.

***

Konuyla ilgili daha önceki bir yazımız:

http://www.yazarumitsimsek.com/basortusu-artik-furuat-degil/