Kayıtlar

Mart 13, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Bekir Hoca, Zekeriya Beyaz'ı böyle bozmuştu

“İslâm’da başörtüsünün olmadığını” iddia eden 28 Şubat’ın hormonlu ilâhiyatçısı Zekeriya Beyaz’la o dönemde yapılan bir televizyon programında karşı karşıya gelen merhum Bekir Topaloğlu hoca, iddia sahibine ağzının payını vermiş ve “ilâhiyat hocalarının bu şekilde düşünmediklerini” söyleyerek Beyaz’ın oyununu boşa çıkarmıştı. Hatırlanacağı gibi, başörtüsü karşısında ilk ivmeyi mahut “füruat” fetvasıyla sağlayan 28 Şubat yönetimi, daha sonra Zekeriya Beyaz’ı M. Ü. İlâhiyat Fakültesi dekanlığına getirmiş; o da ödevini yaparak “İslâm’da başörtüsünün olmadığını” iddia eden bir kitap hazırlamıştı. Beyaz’ın bu iddiası darbecilerin güdümündeki medyanın çabalarıyla ilâhiyatçılara mal edilmeye çalışıldıysa da, bu çaba, başta Prof. Dr. Hayreddin Karaman ve Prof. Dr. Bekir Topaloğlu olmak üzere ilâhiyat hocalarının tepkileriyle boşa çıkarıldı. Topaloğlu Hoca aynı programda Beyaz’a karşı “İlâhiyatçıların yüzde doksan dokuzunun, başörtüsünün dinî hükmü konusunda Beyaz gibi düşünmediklerini” söylerk