Kayıtlar

Mayıs 8, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Rahman değil, "Mutîu'r-Rahmân"

Resim
Bangladeş yönetimi tarafından hunharca şehid edilen âlim Mutîu’r-Rahmân Nizamî’nin adı, medyada zaman zaman “Rahman Nizamî” şeklinde kısaltılarak geçmektedir. Bu ise itikad açısından problem doğuran bir tasarruftur. Çünkü “Rahmân” ismi, sadece Allah’a ait olan ve Allah’tan başkası hakkında kullanılması caiz olmayan bir isimdir. Aslında Esmâ-i Hüsnâ’nın birçoğu (Raûf, Rahîm, Halîm gibi) insanlar hakkında da kullanılabileceği ve Kur’ân-ı Kerim’de de bu şekilde kullanıldığı halde, Rahmân isminin çok özel bir durumu vardır. Bu isim, “Allah” ism-i celîli gibi, sadece Allah’a ait olan bir özel isimdir. Esmâ-i Hüsnâ arasında da “Allah” ismi yerine kullanılabilen yegâne isimdir. Âyet-i kerimede “İster Allah diye, ister Rahmân diye dua edin” (İsrâ, 17:110) buyurulmuştur. “Mutîu’r-Rahmân” مطيع الرحمن ismine gelince, kolayca anlaşılabileceği gibi, bu isim “Rahmân’a itaat eden” anlamına gelen bir tamlamadır. Bu ise, Rahmân’ın kullarına pek yaraşan bir isimdir ve merhum âlimimizi de bu isimle anmak