Kayıtlar

Temmuz 10, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Gülen yine satacağını sattı

28 Şubat döneminde ihtilâlcilere yaptığı dalkavukluk ve bağışladığı içtihad sevapları kendisini emniyette hissetmesine kâfi gelmeyince, tayfasını geride bırakmış ve kaptanı olduğu gemiyi herkesten önce terk ederek yurt dışına kaçmıştı. Yıllar sonra, FETÖ soruşturmalarında işin ucu kendisine dokununca, emri altındaki hakim ve savcıları, âkıbeti yüzde yüz hüsran olan bir kamikaze teşebbüsüne sevk ederek feda ediverdi. Son olarak, adamlarını yine âkıbeti yüzde bin kepazelikten ibaret bir darbe macerasına göz göre göre sürükledi. Darbe günü (15 Temmuz) attığı twitter mesajında , “zirvelere pervâz etmiş hizmet insanı” tasvirleri yapıyor ve örgüt elemanlarına, muvaffak olduklarında “mütevâzi ve müsamahalı olma” mesajı gönderiyordu. Müritleri de bu mesajı liderlerinin kastettiği mânâda anlıyor ve “Yatakta basılacak, şafakta asılacaklar” diye açıklıyor, sahadakiler de milletin üzerine bombalar yağdırmak ve tankları sürmek suretiyle uyguluyordu. Herşey klasik darbe usullerine uygun şekilde ya