Kayıtlar

Temmuz 17, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Asr-ı Saadetten günümüze bir ders

Uhud harbinde Resulullah’ın (s.a.v.) emrine uymakta bazı Sahabîlerin gösterdikleri gevşeklik yüzünden İslâm ordusu ağır kayıplar vermişti. Yaşanan bu tecrübe, Müslümanlar için büyük bir ders teşkil etti. Yapılan hatâ ve neticesi herkesin gözleri önündeydi. Fakat bu konuda inen âyetler, yaşanan olaylardan alınacak dersleri göstermekle beraber, şiddetli ifadeler içermiyor, bilâkis mü’minlere ümit veren ve onları aydınlık bir istikbale sevk eden müjdeler taşıyordu. Allah’ın Resulü de her zamanki gibi Sahâbîlerine karşı çok şefkatliydi. Onları cezalandırmadı, onlara kötü söz söylemedi, yaptıklarını başlarına kakmadı. Bu konuyla ilgili olarak inen âyet-i kerimede de Peygamberimizin bu davranışı övüldü. Onları affetmesi istendi, ayrıca Allah’ın da onları bağışlaması için dua etmesi emredildi. Daha da ötesi: Onlarla istişare etmeye devam etmesi emir buyuruldu. Halbuki istişarede onların ekseriyeti Peygamberimizin reyine muhalif rey izhar etmiş, Peygamberimiz de onlara kendi reyini terk ederek