Kayıtlar

Eylül 4, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Hadis hakkında sözün doğrusu

Hadis konusunda gelişigüzel ileri sürülen iddialar yüzünden kafaları karışmış olanlara müjde: Zihinlerinizdeki tereddütleri giderecek bir kitap yayınlandı. Ülkemizin önde gelen hadis âlimlerinden Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan tarafından kaleme alınan “Hadis-Sünnet Üzerine Tartışmalar ve Değerlendirmeler” adlı kitap, çenesi ilminden birkaç fersah ötede koşan akademisyen görünümlü medyatik figürlerin yol açtığı tereddütleri gidererek okuyucuyu doğru ve sağlam bilgiyle donatıyor. Kitabın Giriş bölümü, “Hadislerin Doğru Anlaşılmasında ve Yorumlanmasında Takip Edilecek Yöntem” başlığını taşıyor ve okuyucuya, son derece açık ve yalın ifadelerle, hadis konusunda yapılan gelişigüzel yorumları değerlendirmesini sağlayacak ölçüler veriyor. İlerleyen bölümlerde ise, zamanımızda bir kısım çevrelerin dillerine doladığı hadis-i şeriflerle ilgili tereddütleri giderecek bilgiler yer alıyor. Bu bilgiler, pek çok kimsenin zihninde beliren soru işaretlerinin tümünü birkaç sayfa içinde söküp atıyor. Kita

"Hizmet"e özel "Paralel Hizmet Rehberi"

Resim
  İçindekiler 1. Risale-i Nur’dan kavram aşırma yöntemleri 2. Aşırılan kavramların dejenere edilme aşamaları 3. Manevî değerlerin maddî değerlere dönüştürülmesi 4. Himmet toplama yol ve yöntemleri 5. Her seviyede paralel örgüt kurma yöntemleri 6. Teknik takip türleri Ofis dinleme Yatak odası izleme Mizansen hazırlama 7. Post-production işlemleri Kaset montajlama Etkili şantaj yöntemleri Devlet sırlarını düşman ülkelere pazarlama Hakim kiralama 8. Kutsal değerlerin kullanım yöntemleri Gayb kaynaklı haber üretme teknikleri Peygamber çağırma seansları Peygamber indirmeye yarayışlı ortam ve araç (spor salonu, kamyon, v.b.) belirleme, temin etme ve kullanım usulleri Lânet okuma teknikleri Tam boy görmek için resmin üzerini tıklayınız. ** [İlk olarak yayınlandığı tarih: 26 Eylül 2014]

Mahkeme-i Kübrâ'ya dilekçe

Ey göklerin, yerin ve içindekilerin Rabbi olan Allahım! Ezelden ebede her türlü hamd yalnızca Sana mahsustur. Biz de bütün varlık âleminin hamd ü senâlarıyla Sana hamd ediyor, Seni övüyor ve Senin âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Muhammed-i Arabî aleyhissalâtü vesselâma salât ve selâm ediyoruz. Ey Ahkemü’l-Hâkimîn! Maruz kaldığımız ve tafsilâtı bütün incelikleriyle Senin ilminde mahfuz olan bütün haksızlıkları Sana şikâyet ediyoruz. Hâlık nezdinde hiçbir ayrıntısını saklayamayacakları zulümlerini mahlûkatın nazarından saklamak için Senin kullarının en temel haklarını çiğnemekte beis görmeyenleri ve yardımcılarını Sana şikâyet ediyoruz. Yalancıları, müfterileri, emanete hıyanet edenleri, hayra mâni olanları, nifakla iş görenleri, düşmanlıkta ileri gidenleri Sana şikâyet ediyoruz. Ey en küçük bir hakkı en büyük hukuklar gibi dikkate alan, ciddiyetle ve ehemmiyetle hesabını gören ve karıncanın hakkını Süleyman’da bırakmayan Âlemlerin Rabbi! Bizim Hâkimimiz de, Şahidimiz de Sensin. Eğer