SON EKLENENLER
latest

8 Eylül 2016 Perşembe

Hadis hakkında sözün doğrusu

Hadis konusunda gelişigüzel ileri sürülen iddialar yüzünden kafaları karışmış olanlara müjde:

Zihinlerinizdeki tereddütleri giderecek bir kitap yayınlandı.

Ülkemizin önde gelen hadis âlimlerinden Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan tarafından kaleme alınan “Hadis-Sünnet Üzerine Tartışmalar ve Değerlendirmeler” adlı kitap, çenesi ilminden birkaç fersah ötede koşan akademisyen görünümlü medyatik figürlerin yol açtığı tereddütleri gidererek okuyucuyu doğru ve sağlam bilgiyle donatıyor.

Kitabın Giriş bölümü, “Hadislerin Doğru Anlaşılmasında ve Yorumlanmasında Takip Edilecek Yöntem” başlığını taşıyor ve okuyucuya, son derece açık ve yalın ifadelerle, hadis konusunda yapılan gelişigüzel yorumları değerlendirmesini sağlayacak ölçüler veriyor.

İlerleyen bölümlerde ise, zamanımızda bir kısım çevrelerin dillerine doladığı hadis-i şeriflerle ilgili tereddütleri giderecek bilgiler yer alıyor. Bu bilgiler, pek çok kimsenin zihninde beliren soru işaretlerinin tümünü birkaç sayfa içinde söküp atıyor.

Kitapta açıklığa kavuşturulan tartışmalı konulardan bazıları şöyle:

  • Hz. Aişe’nin (r.a.) “Resulullah bugünü görseydi Kadınları mescide gitmekten alıkoyardı” meâlindeki sözünden, Sünnetin değiştirilebileceği anlamı mı çıkar, yoksa değiştirilemeyeceği anlamı mı?
  • İstanbul’un fethini müjdeleyen hadisin sıhhati hakkında öne sürülen iddialar ne derece geçerlidir?
  • Miraç hadisleriyle ilgili olarak ortaya atılan şüphelerin haklılık payı var mı?
  • Salât ü selâm getirmek Peygamberimizi rahatsız eder mi?
  • “Dünya mü’minin zindanı, kâfirin cennetidir” hadisi sahih midir?
  • İmam-ı A’zam’a göre on yedi sahih hadis mi var?

Kitapta, bunlar ve benzeri  soruların cevaplarından başka, “din hizmetlerinde hadis kaynaklarından nasıl yararlanılacağı” üzerinde de duruluyor. Ayrıca, Hz. Peygamber’e ittibâ ve Sünnet’in önemi konusunda son derece değerli bilgiler veriliyor.

Hacmi ve fiyatı küçük, fakat önemi ve gerçek değeri çok büyük olan ve günümüz Müslümanı için bir el kitabı mahiyetini taşıyan bu esere, aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

http://www.ilahiyatvakfi.com/vitrin/prddet.php?pid=3307

***

[İlk yayın tarihi: 31 Ocak 2016]

6 Eylül 2016 Salı

"Hizmet"e özel "Paralel Hizmet Rehberi"

  İçindekiler

1. Risale-i Nur’dan kavram aşırma yöntemleri

2. Aşırılan kavramların dejenere edilme aşamaları

3. Manevî değerlerin maddî değerlere dönüştürülmesi

4. Himmet toplama yol ve yöntemleri

5. Her seviyede paralel örgüt kurma yöntemleri

6. Teknik takip türleri

Ofis dinleme

Yatak odası izleme

Mizansen hazırlama

7. Post-production işlemleri

Kaset montajlama

Etkili şantaj yöntemleri

Devlet sırlarını düşman ülkelere pazarlama

Hakim kiralama

8. Kutsal değerlerin kullanım yöntemleri

Gayb kaynaklı haber üretme teknikleri

Peygamber çağırma seansları

Peygamber indirmeye yarayışlı ortam ve araç (spor salonu, kamyon, v.b.) belirleme, temin etme ve kullanım usulleri

Lânet okuma teknikleri

H-Rehberi1
Tam boy görmek için resmin üzerini tıklayınız.

**

[İlk olarak yayınlandığı tarih: 26 Eylül 2014]

4 Eylül 2016 Pazar

Mahkeme-i Kübrâ'ya dilekçe

Ey göklerin, yerin ve içindekilerin Rabbi olan Allahım!

Ezelden ebede her türlü hamd yalnızca Sana mahsustur. Biz de bütün varlık âleminin hamd ü senâlarıyla Sana hamd ediyor, Seni övüyor ve Senin âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Muhammed-i Arabî aleyhissalâtü vesselâma salât ve selâm ediyoruz.

Ey Ahkemü’l-Hâkimîn!

Maruz kaldığımız ve tafsilâtı bütün incelikleriyle Senin ilminde mahfuz olan bütün haksızlıkları Sana şikâyet ediyoruz.

Hâlık nezdinde hiçbir ayrıntısını saklayamayacakları zulümlerini mahlûkatın nazarından saklamak için Senin kullarının en temel haklarını çiğnemekte beis görmeyenleri ve yardımcılarını Sana şikâyet ediyoruz.

Yalancıları, müfterileri, emanete hıyanet edenleri, hayra mâni olanları, nifakla iş görenleri, düşmanlıkta ileri gidenleri Sana şikâyet ediyoruz.

Ey en küçük bir hakkı en büyük hukuklar gibi dikkate alan, ciddiyetle ve ehemmiyetle hesabını gören ve karıncanın hakkını Süleyman’da bırakmayan Âlemlerin Rabbi!

Bizim Hâkimimiz de, Şahidimiz de Sensin.

Eğer kabul buyurursan Vekîlimiz de ancak Sensin.

Sana şikâyet ettiğimiz ve Senin adaletine havale ettiğimiz zulüm ehline nasıl muamele edeceğini Sen bilirsin.

Dilersen onları dünyada, dilersen âhirette, dilersen her ikisinde cezalandırırsın.

Veya, sonsuz rahmetinle onlara tevbe-i nasûh nasip eder, onları ıslah eder ve günahlarından arındırırsın.

Sen neye hükmedersen biz Senin hükmüne razıyız.

Çünkü biz kuluz, Sen bizim Rabbimizsin.

Biz Rab olarak Senden ve Senin hükmünden razı olduk.

Sen de bizden rızanı, üzerimizden hıfz ve himayeni esirgeme yâ Rabbi!

حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير