Kayıtlar

Ekim 16, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Ayasofya'da dönüşü olmayan yola girdik

Ezan okundu mu şeytanlar kaçar; öyle buyuruyor Allah’ın Resulü. Nitekim Ayasofya Camiinde ezan okunuyor diye şeytanın biri Türkiye’ye gelmekten vazgeçmiş. Biz bu şeytanları Ramazan ayında da kudurtmuştuk. Artık Ayasofya Camiini tamamen açarak bütün şeytanları kaçırma vaktidir. Ramazan’daki hatırlatmamızı bir daha hatırlıyor ve hatırlatıyoruz:   Ayasofya konusu artık geri dönülmesi imkânsız bir noktaya geldi. Bu muhteşem İslâm mâbedinin kubbesi altında okunan Kur’ân’ın sadâsı tâ Amerika’larda yankılandı. ABD panikledi, Avrupa’nın şımarık veledi Yunanistan feryada başladı. Hele bir de bu şımarık veledin sahur vaktinde Ayasofya Camiine konsolos gönderip durumu “teftiş” (!) etmeye kalkması yok mu? Başka hiçbir gerekçe olmasa, bu tepkiler, bu Ramazan’da Ayasofya Camiinde yapılan işin ne kadar isabetli olduğunu göstermeye yeterdi. Kur’ân-ı Kerim, “kâfirleri kızdıracak bir yere ayak basan” mü’minlere, Allah tarafından büyük ecirler vaad ediyor (bkz. Tevbe, 9:120). Yine Kur’ân-ı Kerim, Müslüm

İHTİYATA ÇAĞRI

Önde gelen hadis âlimlerimizden Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, son günlerde bazı çevrelerce tartışma konusu yapılan fiten ve melâhim hadisleri hakkında sağlıklı bir değerlendirme yapmak için gerekli olan şartları açıkladı.   Konuyla ilgili olarak kaleme aldığı yazısında, Prof. Dr. Çakan, özetle şu tesbitleri yaptı:   – İstikbaldeki fitnelerden bahseden hadisler Kütüb-ü Sitte’nin altı kitabından beş tanesinde yer alıyor.   – Bu tür haberlerin sahih olanları da, zayıf olanları da var. Bunların tahkik mercii ise hadis kitaplarıdır.   – “Olaylar olduktan sonra onu Peygambere söylettiler” demenin insafla ilgisi yok.   – İstikbale ait haberleri İslâm âlimleri ihtiyatla karşılamışlardır. Ancak bir fiten hadisi hakkındaki menfi sonucu bütün fiten hadislerine teşmil etmek doğru olmaz. Ayrıca, ihtilâflı bir hadis hakkında bir başkası makul değerlendirmeler yapmış olabilir.   – Neticesi önceden tayin edilen bir araştırmanın ilmî objektiflikten ziyade, belli bir düşünceyi veya grubu desteklemek ya