Kayıtlar

Aralık 11, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

NAMAZ SÛRELERİ TEFSİRİ YAYINLANDI

Resim
Namaz Sûreleri Tefsiri, M. Ü. İlâhiyat Fakültesi Vakfına ait Çamlıca Yayınları arasında  çıktı. Ümit Şimşek tarafından telif edilen kitap, Fatiha sûresi ile Kur’ân-ı Kerim’in son on sûresine dair açıklamaları içeriyor. Kitapta, sûrelerin her bir âyeti ayrı ayrı açıklandıktan başka, sûreden çıkarılabilecek belli başlı dersler de yer alıyor. Bu arada, Kur’ân-ı Kerim’i anlamamıza rehberlik edecek bazı temel bilgiler de, yeri geldikçe bahis aralarında okuyucuya sunuluyor. Namaz Sûreleri Tefsiri’nin önsözünde, kitapla ilgili şu bilgilere dikkat çekiliyor: Elinizdeki kitap, gençlerimiz başta olmak üzere, Kur’ân ile içli dışlı bir hayat yaşamak isteyen herkese, bu niyetlerini gerçekleştirmelerinde yardımcı olmak niyetiyle hazırlanmıştır. Bu kitaplarda, özellikle namazlarda sıklıkla okuduğumuz sûre ve âyetleri, sahih bilgilere dayanmak ve mümkün mertebe günümüzle ilgisini kurmak suretiyle, fakat ayrıntıya da boğmadan, derli toplu bir şekilde açıklamaya çalışacağız. Bu arada, genel anlamda Kur’