Kayıtlar

Ocak 29, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Herşey Allah'ın dilemesiyle olur

Kur’an Buluşmalarının 146’ncı bölümünde ağırlıklı konumuz, Allah Teâlâ’nın herşeyi kuşatan irade sıfatı idi. UTESAV organizasyonuyla Erdemli Hayat projesi kapsamında gerçekleşmekte olan programın bu bölümünde Âl-i İmrân sûresinin 47’nci âyetini okumaya başladık. İlk olarak, imana dair konularda soru sormanın hükmü ve âdâbı üzerinde kısaca durduk. Arkasından, “Allah dilediğini yaratır” meâlindeki İlâhî beyanın açtığı kapıdan, Allah Teâlâ’nın bütün varlık âlemini herşeyiyle kuşatan irade sıfatına dair şu hakikatleri, incelediğimiz Kur’ân ve kâinat âyetleri ışığında hatırladık: – Kâinattaki kanunlar, tarihî olaylar, insanların “Ben yaptım” dediği şeyler de hep Allah’ın iradesi altında cereyan ederler. – Beşerin cüz’î iradesi de Allah’ın tanıdığı sınırlar içinde geçerlidir. – Büyüklerin dillerinden “inşaallah” sözünün eksik olmaması, bize rehber teşkil etmelidir. – Teşriî emirlerde kulun tercih hakkı olmadığı gibi, teşriî emirlerde de – Allah’ın müsaade ettiği sınırlar dışında – tercih hak