Kayıtlar

Şubat 5, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Allah böyle yaratır, böyle anlatır

Resim
UTESAV tarafından düzenlenen Kur’an Buluşmalarının 147. bölümünde, “yaratma” kavramının Kur’ân-ı Kerimde ele alınışını inceledik. Bir önceki bölümde, “Allah dilediğini halk eder” meâlindeik ifadenin “irade” sıfatına bakan yönünü ele almıştık; bu defa da “halk etme” kavramı üzerinde durduk. Erdemli Hayat projesi kapsamında MÜSİAD genel merkezinde gerçekleşen programda, “halk etme” kavramının âyetlerdeki kullanılışını şu açılardan inceledik: Yoktan yaratma Bir ulûhiyet özelliği: halk etme Allah’tan başkası halk edemez / halk edemeyen ilâh olamaz Hâlık’ın kudreti sınırsızdır / sınırsız kudret karşısında herşey eşittir Hâlık’ın her halk edişi hikmet iledir Hâlık Teâlâ sadece insanı yaratmakla kalmamış, kâinat dolusu nimetleri de halk ederek insanın hizmetine vermiştir “Halk” fiilinin “takdir” mânâsında kullanılışı Allah Teâlâ’nın Hâlık, Hallâk ve Ahsenü’l-Hâlıkîn isimleri “Halk etmek” tabiri insanlar hakkında kullanıldığı zaman hangi anlama gelir? Hâlık ismiyle yakınlığı bulunan diğer Esmâ