Kayıtlar

Şubat 19, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İnsanlığın ilim öncüleri: Peygamberler

Kur’an Buluşmalarının 149. bölümünde, İsa aleyhisselâm’ın mucizeleriyle ilgili Âl-i İmrân sûresinin 48-50. âyetlerini okurken, peygamberlerin insanlığa ilimde de öncü olduklarını gösteren bilgiler ağırlıklı konumuzu teşkil etti. Yüce Allah, İsa aleyhisselâm’a bahşettiği üstün özellikleri sayarken, ilk maddede ona “okuma-yazma öğrettiğini” hatırlatıyordu. İsa aleyhisselâm’da çok parlak bir mucize olarak ortaya çıkan bu özellik, bize bütün peygamberlerin insanlığa ilim ve irfanda önderlik ettiği gerçeğine getirdi. Tabii, bu gerçek, Âhirzaman Peygamberinde de çok aşikâr bir şekilde görülecek, hattâ onun getirdiği dinin en önemli özelliğini teşkil edecekti. Çünkü ona verilen Kitabın ilk olarak inen âyetleri okuma ve yazmadan bahsediyor, yine ilk sıralarda inen sûrelerden bir başkası da “kaleme ve yazdıklarına” yemin ederek başlıyordu. Muhammed Hamidullah merhumun yaptığı bazı tesbitleri hatırladık. Bu tesbitler, özellikle Medine döneminde Müslümanların hummâlı bir okuma-yazma ve ilim öğren