Kayıtlar

Mart 5, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Ava giderken avlananlar

“Onlar tuzak kurdular; Allah da tuzak kurdu. Allah ise tuzak kuranların en hayırlısıdır” meâlindeki Âl-i İmrân sûresi 54’üncü âyeti, 151’inci Kur’an Buluşmasının konusuydu. İsa aleyhisselâm’a kurulan tuzak üzerinden âyetin bize verdiği dersleri incelerken, “ mekir ” kavramı ve onunla anlam yakınlığı bulunan “ istidraç, keyd, hud’a ” kavramları üzerinde durduk. “İman edenlere tuzak kuranları kendi tuzaklarına düşürme” şeklindeki İlâhî kanunun örnekleri arasında, bilhassa Salih aleyhisselâm kıssası çok dikkat çekiciydi. Kur’ân âyetlerinin her zaman yeni iniyormuş gibi bize hayatın içinden dersler verdiğini, bu kıssa ile bir kere daha müşahede etmiş olduk: O şehirde dokuz çete vardı ki, bunlar iyiliğe hiç yanaşmaz, ülkede fesat çıkarıp dururlardı. Allah’a yemin ederek birbirlerine dediler ki: “Salih’i ve ailesini bir gece baskınıyla öldürelim; sonra da yakınlarına, ‘Onlar öldürülürken biz orada değildik; inanın doğruyu söylüyoruz’ deyiveririz.” Onlar bir tuzak kurdular; onlar farkında de