Kayıtlar

Nisan 16, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kur'an, Ehl-i Kitaptan ne istiyor?

G eçtiğimiz Cumartesi günü (15 Nisan) gerçekleşen 157’nci Kur’an Buluşmasında konumuz, Ehl-i Kitaba yapılan tevhid çağrısı idi. Allah Tealâ bu çağrıyı bize Âl-i İmrân sûresinin 64’üncü âyetinde şu şekilde öğretiyordu: De ki: Ey Kitap Ehli! Aramızda eşit olan bir söze gelin: Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim, hiçbir şeyi Ona ortak koşmayalım, birbirimizi Allah’ın yanı sıra rab edinmeyelim. Yine de yüz çevirecek olurlarsa, siz deyin ki: “Şahit olun, biz hakka teslim olmuş Müslümanlarız.” Âl-i İmrân, 3:64 Bu âyet, Hıristiyan ve Yahudileri, peygamberlerinin kendilerine getirdikleri dinin aslına çağırıyordu. Bu çağrıda dikkatimizi başlıca şu noktalar çekti: Ehl-i Kitaba çağrı yapılırken, onları küçük düşürmeyen ve insafa davet eden bir üslûp takip edilmiştir. Onlardan istenen, inançlarını terk etmek değil, tamir etmek ve aslına dönmektir. Bunu yapanlar kâfirlerden ayırt edilmiş ve onlar için büyük mükâfatlar vaad edilmiştir. Bu çağrıyı incelerken, “Ehl-i Kitap” ünvanı altında, bilim adam