Kayıtlar

Nisan 23, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Hz. İbrahim ne idi, ne değildi?

Ey Ehl-i Kitap! İbrahim hakkında niçin tartışıp duruyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Hiç akıl etmiyor musunuz? Siz ki, bir parça bilginiz olan konuda tartıştınız diyelim; hiçbir bilginiz olmayan şey hakkında nasıl oluyor da tartışmaya giriyorsunuz? Herşeyi Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi idi, ne de Hıristiyan. O bütün bâtıl inanışlardan uzak, dosdoğru bir Müslümandı ve asla müşriklerden değildi. İnsanlardan İbrahim’e en yakın olanlar ise, ona uyanlar ile şu Peygamber ve ona iman edenlerdir. Allah da mü’minlerin dostu ve yardımcısıdır. Âl-i İmrân sûresi, 3:65-68 E hl-i Kitaptan olup da hak açıkça ortaya çıktığı halde bâtıl iddialarında inat edenlere karşı, bu âyetler Müslümanların duruşunu açıkça bildiriyor ve İbrahim aleyhisselâm’ın onlarla hiçbir ilişkisinin olmadığını ve olamayacağını vurgulu bir şekilde ilân ediyor. Kur’an Buluşmalarının 158’inci bölümünde, bu konuyu açıklayan pek çok âyet-i kerimeden bazılarına temas ettik ve bütün bu ây

KUTLU BİR MUHABBET HAFTASI

Resim
28 Şubat döneminin karanlıklarından kurtulmaya çalıştığımız bir dönemde uygulanmaya başlayan Kutlu Doğum Haftası, özellikle gençler arasında bir Peygamber muhabbeti dalgalanmasına vesile olmuştu. Bugün bir taraftan Peygamberine rol biçmeye kalkışanları, diğer taraftan da Müslüman dolandırıcılığında uzmanlaşanları bir araya getiren Kutlu Doğum Haftası muhalefeti, o günleri bize tekrar hatırlattı. Aşağıda, Kutlu Doğum Haftasının uygulanmaya başladığı ilk yıllarda yayınlanan bir yazımızı bulacaksınız. Kaynak:  http://www.yazarumit.com/ ÜMİT ŞİMŞEK K utlu Doğum Haftası, özellikle öğrencilere yönelik etkinlikleriyle, güzel bir gelenek oluşturdu. Bu etkinliklerin meydana getirdiği atmosfer ve ortaya çıkardığı cevherler sayesinde, nice zamandır milletin üzerinde biriken pasların silinmekte olduğuna ve Peygamber aşkının taze bir doğuşla canlandığına şahit oluyoruz. Bu etkinlikleri bir diriliş, bir silkinme olarak görmekte mübalâğa yoktur; zira toplumumuz yakın zamana kadar P