Kayıtlar

Nisan 30, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

"İbrahimî dinler": bir müsteşrik safsatası

K ur’ân-ı Kerim’in Hıristiyan ve Yahudiler hakkındaki en önemli uyarıları, müsteşrikleri kapsıyor. Âl-ı İmrân sûresinin 69’uncu âyetinde geçen “ Kitap Ehlinden bir topluluk sizi saptırmak istedi ” meâlindeki ifadede, bu anlam çok açık şekilde okunuyor. Kur’ân Buluşmalarının 159’uncu bölümünde incelediğimiz bu âyet-i kerime vesilesiyle, müsteşriklerin tarih boyunca İslâm’ı ve Müslümanları hedef alan sinsi faaliyetlerine kısaca göz gezdirdik. Bu arada, “İbrahimî dinler” safsatasının da azılı bir müsteşrik tarafından piyasaya sürüldüğünü görmüş olduk. Louis Massignon adındaki bu Fransız müsteşrik, Çanakkale harbinde bize karşı savaşmak için gönüllü olan, ünlü casus Lawrence’in yanında subay olarak görev yapan ateşli bir Müslüman düşmanı olarak biliniyor. Massignon’un hayli kalabalık bir liste teşkil eden marifetleri arasında, bir yandan kız çocuklarını toprağa gömme âdetini Müslümanlara mal ederken, bir yandan da “iki İbrahimî din olduğunu” iddia ettiği Hıristiyanlık ve İslâm’ı birbirine

Kutlu Doğum: Devam mı, fitneye teslim olmak mı?

Kutlu Doğum Haftası ile ilgili tartışmalar üzerine Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un yaptığı açıklama, bir taraftan kamuoyunu rahatlatırken, diğer taraftan da zihinlerde bazı tereddüt ve endişelere yol açtı. Kurtulmuş, açıklamasında “Kutlu Doğum Haftası, Mevlid-i Nebînin bir alternatifi değildir” diyerek, konuyu farklı ve aldatıcı bir şekilde sunma teşebbüslerine karşı, kamuoyunu rahatlatıcı ve doğru bir duruş sergilemiş oldu. Aynı açıklamanın devamında, Kurtulmuş, konunun Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilmî bir toplantıda ele alınacağını da haber verdi. Ancak bu ifadenin hemen arkasında, “Kutlu Doğum Haftasının Hicrî takvime göre sabitlenmesi” yönünde bir temennî de yer aldı. Bu temennî ise, bazı çevreleri, gelecekte yapılacak bir ilmî toplantıya peşin bir karar ısmarlandığı yönünde ümitlendirdi. Söz konusu çevrelere ait yayın organları, haberi zafer çığlıkları arasında duyurdular. NİÇİN HİCRÎ TAKVİM? Şimdiye kadar çeşitli vesilelerle açıklandığı gibi, Peygamberimizin (s.a.