Kayıtlar

Eylül 17, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Çöl sıcaklarının felis catus üzerindeki elongatif etkileri

Resim
Kuzey yarımküreyi etkisi altına alan aşırı sıcakların bazı canlı türleri üzerinde deformasyona yol açtığı tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde 40 derece 23 dakika kuzey ve 28 derece 53 dakika doğu koordinatlarında [1] yapılan incelemelerde, felis catus [2] adı verilen türe mensup canlılardan en az bir tanesinde belirgin bir şekilde elongasyon [3] gözlendi. Felis catus, ikindi saatlerinde, bir konteyner üzerinde boylu boyunca uzanmış ve bu arada boyu da belirgin şekilde uzamış olarak görüldü. Ancak canlının yakın çekimlerinde herhangi bir rahatsızlık belirtisine rastlanmadı. Bilâkis, yüz ifadesi, derin bir istirahat halinde bulunduğu izlenimini uyandırıyordu. *** Dipnotları: [1] Mudanya demektir. [2] Kedi demektir. [3] Uzama demektir. Haberin tercümesi: Sıcaktan bunalan bir kedi, konteyner üzerine boylu boyunca serilmiş yatıyor demektir. *** İlk yayın tarihi 20 Ağustos 2015    

SELİM GÜNDÜZALP HAYATINI BULDU

Resim
Sıradan insanlar ölür; ama “önemli” insanlar öldüğünde, “hayatını kaybetti” denir. İnsanlara hayatı boyunca ölümün gerçek yüzünü anlatan Selim Gündüzalp’e yakışan başlık ise, herhalde, “hayatını buldu” şeklinde olmalıdır. Çünkü o, ölümün olmadığı bir âleme intikal ettikten başka, ölümle barıştırarak hayatlarına anlam kattığı binlerce insanın hayatında da yaşamaya devam ediyor. S ıradan bir insanın imkânlarından daha fazlasına sahip değildi. Ama çoğu insanların sahip olmadığı bir şeyi vardı: Hayat gayesi. Niçin yaşadığını biliyordu. Hiç tükenmeyen bir hayat neş’esi, hiçbir zaman eksik olmayan bir tebessüm, herkesi kucaklayan bir şefkatle hayat gayesine koştu ömrü boyunca. Bu gayeyi imkânsızlıklarına katarak, adıyla beraber hatırlanacak bir dergiyi insanlığa hediye etti. Çıkardığı dergi, zaferden zafere koşan bir okul oldu. Koşarken çelme takanlar oldu, hattâ son yıllarında bir ara dergi neredeyse elden çıkacak gibi oldu. Fakat Zafer, derginin hem ismi, hem kaderiy