Kayıtlar

Ekim 22, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Hep beraber Allah'ın ipine sarılmak

Hep birden Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin. Allah’ın üzerinizdeki nimetini de hatırlayın ki, siz birbirinize düşman iken, kalplerinizi kaynaştırdı da Onun nimeti sayesinde kardeş oluverdiniz. Siz ateşten bir çukurun kenarındaydınız; O sizi oraya düşmekten kurtardı. Doğru yola erişmeniz için, Allah size âyetlerini işte böyle açıklıyor. Âl-i İmrân, 3:103 B u haftaki Kur’an Buluşmasında Kur’an’a ve Sünnete bağlılık ve ümmetin birliği, ana konumuz. UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD’ın Sütlüce’deki genel merkezinde yarın sabah (28 Ekim Cumartesi) gerçekleşecek olan 170. Kur’an Buluşmasında, Âl-i İmran sûresinin 103’üncü âyetini okuyoruz. Bu âyet-i kerimede, i’tisâm kavramı İslâm’ın en önemli kavramlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada, hiçbir şekilde ayrılığa düşmeksizin ümmetin birliğini korumak üzerinde de önemli vurgular yapılıyor. Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfının (UTESAV) “Erdemli İş Adamı” projesi çerçevesinde 2013 başından b

Bir kahraman böyle doğmuştu

Ü stadla görüşmemin ilki rüyada, biri de maddî âlemde olmak üzerek iki kısım olup, rüyada görüşmem beni maddî görüşmeye hazırladığı ve ikisi birbirini tamamladığı için bence önemli olduğundan, kısaca anlatmakta fayda görüyorum. 1957’nin Aralık ayı. Gayri İslâmi bir hayatın içindeyim. İslâmiyetin fiiliyatına taallûk eden hiçbir bağım kalmamıştı. Bu hayatın sarhoşluğu yüce Allah’ımızı bile düşünmeme fırsat vermediğinden hayallerim ve duygularım gibi, düşüncelerim de maneviyata yabanîleşmiş bir halet-i ruhiyede, günah deryasında girdaplar içinde döne döne korkunç âkıbetlere sürüklenip giden bir kuru yaprak gibiydim. Bir gece rüyada işret âleminde idim. Yanımızda uzun boylu, nuranî yüzlü, gayet muntazam, kızıl sakallı, koyu yeşil sarıklı, çok ciddi ve her haliyle hürmete lâyık bir adam geldiğini görünce, gayri  ihtiyarî ayağa kalktım ve bizi o halde görmesinden utandım. Orada arkadaşlarımın içinden beni çağırdı ve “Evlâdım, bu içkiyi bir daha sakın içme” diye tenbih etti. Ben de, “Peki hoc

İslâm medeniyetinin temel taşı: takvâ

Resim
Ey iman edenler! Allah’tan nasıl korkmak gerekiyorsa öyle korkun ve Müslüman olarak can verin. Âl-i İmrân, 3:102 G eçtiğimiz haftanın Kur’an Buluşmasında ağırlıklı konumuz takvâ idi. Daha önceki bölümlerde çeşitli açılardan yaklaştığımız takvâ konusunu bu defa daha geniş yönleriyle inceledik. Dilimizde tam olarak karşılığı bulunmayan bu kelimenin, İslâm’ın en önemli kavramlarından ve İslâm medeniyetinin temel taşlarından biri olduğunu, Kur’ân’dan ve Hadisten aldığımız örneklerle gördük. Dersin en önemli tesbitlerinden biri de, takvâ kavramının sadece ibadetlerle ilgili bir kavram olmayıp hayatın bütün safhalarına nüfuz eden ve yaşanan hayatı bir Müslüman hayatı haline getiren bir ruh olduğu idi. Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfının (UTESAV) “Erdemli İş Adamı” projesi çerçevesinde 2013 başından bu yana devam eden Kur’an Buluşmaları, Cumartesi sabahları saat 7:00-9:00 arasında MÜSİAD’ın Sütlüce’deki genel merkezinde gerçekleşiyor. Program