Kayıtlar

Kasım 5, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Ümmetin kurtuluşu bu âyette

İçinizden öyle bir ümmet bulunmalı ki, hayra çağırsın, iyiliği teşvik etsin, kötülükten sakındırsın. İşte onlar kurtuluşa erenlerin tâ kendileridir. Âl-i İmrân, 3:104 K ur’ân-ı Kerim’in en önemli kavramlarından “emr-i bilma’ruf ve nehy-i anilmünker” kavramları, yarınki (11 Kasım Cumartesi) Kur’an Buluşmasının gündemini teşkil ediyor. İyiliği teşvik edip kötülükten sakındıran bir topluluğun bulunması gerektiğini bildiren âyet-i kerimede, “ümmet, hayır, ma’ruf, münker” gibi hayatî önemi haiz kavramlar yer alıyor. Yarınki 172’nci Kur’an Buluşmasında, inşaallah, bu kavramları âyet ve hadislerin ve âlimlerimiz tarafından getirilen açıklamaların ışığında incelemeye çalışacağız. Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfının (UTESAV) “Erdemli İş Adamı” projesi çerçevesinde 2013 başından bu yana devam eden Kur’an Buluşmaları, Cumartesi sabahları saat 7:00-9:00 arasında MÜSİAD’ın Sütlüce’deki genel merkezinde gerçekleşiyor. Programımız simit-peynir-çay’dan meydana gelen bir k

Kimseye yaranamadılar

A k Partinin 10 Kasım için yurdun dört bir yanından Anıtkabir’e ücretsiz seferler düzenlemesi hiçbir tarafta olumlu karşılık bulmadı. Kemalist çevreler bunu “kamuoyunda Atatürk sevgisinin artması üzerine AKP’nin attığı samimiyetten uzak bir adım” olarak nitelerken, Ak Parti muhalifi gayrı-Kemalist çevreler de “AKP’nin gizlediği Kemalist yüzünü ortaya çıkarması” şeklinde yorumladı. Hürriyet gazetesinden Deniz Zeyrek, bu olayın kamuoyundaki yansımalarını şu cümleleriyle özetledi: Haber merkezlerine ülkenin değişik yerlerinden, özellikle de İstanbul’dan, vatandaşları 10 Kasım’da Anıtkabir’e davet eden AK Parti pankartlarının fotoğrafları düştü. Konuyu CNN Türk’te ‘Parametre’ programında Ebru Baki ile konuşurken, Atatürk gibi bir ortak değerin muhafazakâr camia ve AK Parti tarafından da sahiplenilmesinden memnuniyet duyduğumu söyledim. Bu sözlerime sosyal medya üzerinden çok sayıda eleştiri geldi. Çoğu, AK Parti’ye muhalif olduğunu tahmin ettiğim izleyicilerden geliyordu. AK Parti’nin kamu

Melek duaları

Gökler neredeyse üstlerinden yarılıverecek; melekler hamd ile Rablerini tesbih ediyorlar ve yerdekiler için bağışlanma diliyorlar. Şunu da bilin ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Fussılet Sûresi, 42:5 İ MAN bir tılsımdır: O bir kalbe girdi mi, bütün kâinat bir dost meclisi olur. Zerreden yıldızlara herşey candan bir tebessüm takınır. Canlı-cansız ne varsa hepsi insanın yüzüne güler. Hiçbir şey ürkütmez inanan insanı, hiçbir şey ona yabancı gelmez. Çünkü herşey Onun eseri, herkes Onun kuludur. Tablonun göze görünmeyen kısmı ise daha da muhteşemdir. Orada, inanan insanın en candan, en hakikatli,  en vefalı dostları bulunur. İnsan fark etmese de her an onlardan nice yardımlar görür, nice armağanlar alır. Nereye gitse, onlar da insanla beraber olur. Gerçi aralarında gökler ile yer kadar uzaklık bulunsa, yine onlar inanan insandan uzak sayılmaz. Duaları yine yeryüzündeki mü’minler içindir. Böylelikle, hemen yanı başındakilerden tutun, yüce âlemlerin meclislerine kadar her tar

Biz hayal miyiz? (2)

Resim
ÜMİT ŞİMŞEK M addenin hayaliyeti ile ilgili yazımızda, bu konudaki iddiaları (1) felsefe, (2) tasavvuf, (3) kelâm açısından kuşbakışı ele alarak bu iddiaların yerini belirlemeye çalışmıştık. Vardığımız sonuçlar özetle şu şekilde idi: İleri sürülen iddia, disiplin olarak kelâm biliminin alanına girmekte, ancak amaç ve yöntem itibarıyla bu bilimle uyuşmazlık göstermektedir. İddialara tasavvuf kaynaklarından delil gösterilmekte; ancak tasavvufun yöntemleri de izlenmemektedir. Ne dereceye kadar tutarlı bir görüş olduğu konusu bir yana bırakılacak olursa, bu iddiaların felsefe başlığı altında incelenmesi mümkündür. Ne var ki, iddia sahipleri, bu görüşün bir felsefî düşünce olarak ele alınmasından hoşlanmamaktadırlar. Her ne kadar iddialarına dayanak olarak bir kısım filozofların sözlerini naklediyorlarsa da, konuyu felsefe zemininde tartışmak istememekte; “Dünyayı beynimizde gördüğümüz konusu bir felsefe değildir” demektedirler. Aynı şekilde, Muhyiddin ibnü’l-Arabî’nin vahdet

Nasıl kardeş olunur?

Resim
“A llah’ın üzerinizdeki nimetini de hatırlayın ki, siz birbirinize düşman iken, kalplerinizi kaynaştırdı da Onun nimeti sayesinde kardeş oluverdiniz” buyuruluyor Âl-i İmrân sûresinin 103’üncü âyetinde. Kur’ân, “Mü’minler kardeştir” dedi. Onu getiren Peygamber de “Ey insanlar, kardeş olunuz” diye seslendi. Ve birbirinin can düşmanı olan insanlar kardeş oldular. Bu nasıl bir kardeşlikti? Nasıl kalplere nüfuz etti? Hangi davranışlar bu kardeşliğin ruhlarımıza sinmesine yardımcı oldu? Kardeşin kardeşe yapacağı şeyler nedir, yapmaması gereken şeyler nedir? Muhabbet bu işin neresinde? Birbimizi sevmeden kardeş olunur mu? Birbirimizi sevmek için neler yapmalıyız? Bunlar, 4 Kasım Cumartesi sabahki 171’inci Kur’an Buluşmasının başlıca soruları arasındaydı. Programın video kaydına şu bağlantıdan erişebilirsiniz: *** Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfının (UTESAV) “Erdemli İş Adamı” projesi çerçevesinde 2013 başından bu yana devam eden Kur’an Buluşmaları, Cumartesi saba