Kayıtlar

Şubat 18, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Allah'ı zikretmek nasıl olur, nasıl olmaz?

Resim
G ökler ve yer genişliğindeki bir Cennet için yarışan ve kazananlar kimlerdir? Geçtiğimiz haftanın Kur’an Buluşmasında konumuz olan âyet, bu kimselerin özelliklerini saymaya devam ediyordu. Bu kimseler, beşeriyet icabı bir günah işledikleri takdirde hemen Allah’ı hatırlayan ve Allah’tan bağışlanma isteyen, günahında da bile bile bile ısrar etmeyen kimseler idi. Bu arada, mü’minlerin uzak durması gereken “fuhşiyat” kavramının her türlü söz, tavır ve davranışlardaki çirkinlikleri içine aldığını gördük. Bunun bir tarafında çirkin sözler, diğer tarafında da zina ve cinsel sapıklıklar bulunuyordu. Allah’ı hatırlamak ve anmak ise, Buluşmanın ana konusunu teşkil etti. Okuduğumuz âyet ve hadisler, “zikir” kelimesinin son derece geniş bir kapsama alanına sahip bulunduğunu ortaya çıkardı. Bunlardan çıkardığımız en önemli sonuç ise, Allah’ı sürekli hatırlamanın hayatî önem taşıdığı gerçeği idi. Çünkü Onu anmayı unuttuğumuz zamanlarda “bağlantının kopması” ve araya bozguncuların girerek bizi gafle