Kayıtlar

Şubat 25, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İlâhî adalet, Rahmânî lütuflarla iç içe

Resim
A llah Teâlânın iman eden ve amel-i salih işleyen kullarına ebedî Cennetleri vermesi adalet midir, yoksa lütuf mu? Kur’ân-ı Kerimin âyetleri bu soruyu “her ikisi de” şeklinde cevaplandırıyor. Bu cevabın ayrıntıları, 187’nci Kur’an Buluşmasının başlıca konusunu teşkil ediyordu. Bu arada, bu âyet muhtevâsının dünya hayatındaki yansımalarından birini teşkil eden “ücret” konusu ile ilgili olarak şu tesbitleri yaptık: