SON EKLENENLER
latest

30 Mart 2018 Cuma

Ali Fuat Başgil'in Diyanet İşleri Başkanlığı kanun tasarısıHukuk tarihimizin efsanevî ismi Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil (1893-1967)  tarafından hazırlanan ve o günlerde büyük ilgi uyandıran
Diyanet İşleri Başkanlığı tasarısı:
DİYANET İŞLERİ TEŞKİLAT KANUNU TASARISIBİRİNCİ KISIMUMUMİ HÜKÜMLER
Madde 1– Diyanet işleri teşkilatı ilmi, idari ve mali muhtariyeti haiz hükmi bir şahıs olup, bu kanunda gösterilen uzuvlar marifetiyle temsil olunur.
İslâm dininin ibadetleri ve İslâmi talim ve terbiye ile ilgili bütün teşkilat ve müesseseler Diyanet İşleri Reisliğine bağlıdır.
Diyanet İşleri Reisliğinin merkez teşkilatı İstanbul’da bulunur.