Kayıtlar

Mart 25, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Ali Fuat Başgil'in Diyanet İşleri Başkanlığı kanun tasarısı

Resim
Hukuk tarihimizin efsanevî ismi Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil (1893-1967)  tarafından hazırlanan ve o günlerde büyük ilgi uyandıran Diyanet İşleri Başkanlığı tasarısı: DİYANET İŞLERİ TEŞKİLAT KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM UMUMİ HÜKÜMLER Madde 1 – Diyanet işleri teşkilatı ilmi, idari ve mali muhtariyeti haiz hükmi bir şahıs olup, bu kanunda gösterilen uzuvlar marifetiyle temsil olunur. İslâm dininin ibadetleri ve İslâmi talim ve terbiye ile ilgili bütün teşkilat ve müesseseler Diyanet İşleri Reisliğine bağlıdır. Diyanet İşleri Reisliğinin merkez teşkilatı İstanbul’da bulunur.