Kayıtlar

Eylül 9, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Sade Vatandaş "Milletvekilliğini kaldıracağım" diyor

Resim
  Bir sade vatandaşımız, ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu durumlar karşısında çözümler üreterek bunları “iktidar vaadleri” olarak bir yerlere not ediyor. Kimseye “Şöyle şöyle yapın” demiyor; dese de kimsenin kulak asmayacağını herkes gibi o da biliyor. Sadece, “Üzerimde vebal kalmasın” kabilinden, “Ben iktidara gelince şunu şunu yapacağım” diyerek insanlığa karşı bir vaadde bulunmuş oluyor. Bize de bu vaadleri duyurmak kalıyor. Sade vatandaşımız diyor ki: A nayasamız her ne kadar yasama görevini milletvekillerinden oluşan bir Meclise vermiş bulunuyorsa da, uygulamada bu görevi tamamen liderlerden oluşan çok küçük bir grubun büyük bir fedakârlıkla üstlenmiş bulunduğunu görüyoruz. Görünüşe bakılırsa kanunlar Meclisteki oylamalarla çıkarılıyor veya reddediliyor; fakat oylamalarda kimin hangi yönde rey kullanacağı daha önceden kararlaştırılmış bulunuyor ve milletvekillerinin – çok nadir durumlar dışında – başka bir seçeneği kalmıyor. Yine görünüşe bakılırsa, milletvekillerinin hangi yö

Sapıklığı korumakta Avrupa'yı sollamışız

Resim
A vrupa’nın sapık telâkkilerini benimseme ve uygulama konusunda Avrupa ülkelerinin tamamını geride bıraktığımız, iftiharla açıklandı. – Her türlü sapıklığı meşrulaştırma ve yaygınlaştırma amacına yönelik olarak hazırlanan mahut İstanbul Sözleşmesini çekincesiz olarak imzalayan, – parlamentosundan geçiren – ve bu sözleşme ile ilgili uyum yasasını bu kadar geniş ölçekte çıkarabilen yegâne ülkenin Türkiye olduğu, AK Parti grubu adına yapılan bir konuşmada açıklandı. Bu açıklamaları, 2017 Mayıs’ında HDP’nin bir teklifiyle ilgili müzakereler sırasında AK Parti grubu adına söz alan Düzce milletvekili Ayşe Keşir yaptı. Keşir, konuşmasının bir bölümünde aynen şunları söyledi: “İstanbul Sözleşmesini çekincesiz imzalayan ilk ülke Türkiye’dir ve Parlamentosundan geçiren ilk ülke de Türkiye’dir. Ve akabinde, benim de mutfak çalışmalarında emek verdiğim 6284 sayılı Yasa çıkartılmıştır, biliyorsunuz, uyum yasası kapsamında İstanbul Sözleşmesi’nin. Ve bu yasa, bugün 25 maddelik bir temel yasadır. Geç

Emine Karakaya'yı hatırlayan var mı?

Resim
Bundan önceki gönderide Batının Türkiye üzerindeki oyunlarını açıklayan yazısına yer verdiğimiz Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi ve islamianaliz.com sitesi yazarı Mücahit Gültekin, bu yazısında da erken evliliği ırza tecavüz suçu sayan kanunun zulmüne uğrayan 4 binden fazla mağdur ailenin yaşamakta olduğu felâketlere bir örneği dile getiriyor. Orijinaline http://www.islamianaliz.com/yazi/erken-evlilik-magdurlari-neyi-ifsa-ediyor-emine-karakayayi-hatirlayan-var-mi-3653#sthash.YMU4HRuJ.e8GjSp2H.dpbs adresinden ulaşabileceğiniz bu yazıyı biz de kamuoyunun vicdanına ve yetkililerin sağır kulaklarına sunuyoruz. MÜCAHİT GÜLTEKİN E mine Karakaya kim? O üç yıl önce öldü. Ne onu, ne de kocası Levent’i tanıyoruz. Emine Karakaya ve kocasının temsil ettiği dram kimsenin umurunda mı? Böylesine alçak ve böylesine iki yüzlü bir dünyada neyin önemi kalıyor ki? Emine ve kocasının, bir gazete haberinden öğrendiğimiz hikayesi şöyle: “Ankara Altındağ’da Yenidoğan semtinde oturan Emine Özdemir ve Leve

Batı tarafından hacklenmek: 2053'te Türkiye nasıl bir ülke olacak?

Resim
Aşağıda, Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi ve islamianaliz.com  sitesi yazarı Mücahit Gültekin’in hayatî önemi haiz tesbitlerini içeren bir yazı bulacaksınız. Bu yazıya daha önce de dikkat çekmiş ve Twitter’dan bağlantı vermiştik. Ancak sun’î gündemlerin peşinde savrulup duran kamuoyunda böyle ikazlara lâyık olduğu ehemmiyetle kulak vermek ve üzerinde uzun uzadıya düşünmek gibi bir âdet pek yaygın olmadığından, bu defa yazıyı bütün halinde burada iktibas ediyoruz. Okuyuculardan ricamız,  http://www.islamianaliz.com/yazi/bati-tarafindan-hacklenmek-2053te-turkiye-nasil-bir-ulke-olacak-3626#sthash .57bJqSEO.EQgOZzdO.dpbs adresinden aslına ulaşabileceğiniz bu yazıyı okumak için ne yapıp yapıp hiç değilse yarım saatlerini ayırmaları, sonra yazıyı satır satır ve dikkatle, not alarak ve hiçbir ayrıntıyı kaçırmamaya çalışarak okumalarıdır. Okuyucularımız, ayrıca, gerek bir bütün olarak islamianaliz.com  sitesinde, gerekse Mücahit Gültekin ‘in bu sitedeki diğer yazılarında, ülkemizin ve ümme