Kayıtlar

Kasım 11, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Ailesiz toplum 1 - Iskartalar

AHMET H. ÇAKICI https://ahmethakancakici.blogspot.com/   MODERN FAMİLY, AİLESİZ TOPLUM …. YA SONRASI? Muhammed Turan’a Teşekkürlerimle, Ariflerden değilim, derdimi kısa yoldan anlatmayı beceremiyorum, affola. “ Yaklaşmakta olan büyük sarsıntıyı korkunç acılar çekmeden atlatabilmek, soykütüğün yaratmayı hedeflediği baş dönmesi ile yok etmeden sekteye uğratmak ve başka bir hikayeye dönüşme olanağı sunmanın ne kadar başarılabileceği ile ilişkili .” [1]   W endy Brown Amerikalı bir siyaset bilimi profesörü. Metis yayınları kendisini tanımlarken, “çağdaş kapitalizm teorileri uzmanı” olarak tanımlıyor. Yazıya, yazarın  Tarihten Çıkan Siyaset  isimli kitabından bir alıntı yaparak başladım ve bu alıntıyı irdeleyerek konuyu ilerletmek istiyorum. (Yazıyı okuyabilecek sabrı olmayanlar için bu yazı: Büyük bir işsizlik döneminin yaklaşmakta olduğunu ve devasa kitlelerin megapol şehirlere sıkışıp kalacaklarını; egemenlerin, oluşturacakları ahlaki kaos ile bu kitleleri kendi kendilerini yok edecekler

Bu ümmetten de putperestler çıkacak

K ur’ân-ı Kerim, insanlardan bir kısım adamları ilâh yerine koyanların âkıbetlerini pişmanlıklarla dolu bir tablo halinde tasvir eder. Birçok âyet-i kerimede karşılaştığımız bu tasvirlerden, bir tanesi, Bakara sûresinde yer alıyor: İnsanlardan öylesi de var ki, başkalarını Allah’a denk tutar da, Allah’ı sever gibi onları sever.  İman edenlerin Allah’a olan sevgisi ise daha güçlüdür. Keşke o zalimler azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi, şimdi anlasalardı bütün kuvvetin Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın azabının pek çetin olduğunu! O zaman, izinden gidilenler, kendilerine uyanlardan uzaklaşır ve onları reddederler; artık azabı görmüşler ve hiçbir çareleri kalmamıştır. Onlara uyanlar, o zaman, “Keşke,” derler, “bir fırsatımız daha olsa da, şimdi onların bizi reddettiği gibi biz de onları reddetsek!” İşte Allah onlara yaptıklarını böyle bir pişmanlık halinde gösterecektir. Artık onların ateşten çıkacakları da yoktur. Bakara, 2:165-167 “Müşriklerin âkıbetini bu kadar açık bir şekilde a

Ölüm hak, mucize gerçek

Resim
P eygamber mucizeleri ve ölüm gerçeği, 209. Kur’an Buluşmasının iki ana konusunu teşkil ediyordu. Âl-i İmrân sûresinin 183-185. âyetlerini okuduğumuz Kur’an Buluşmasında, peygamber mucizelerini incelerken, gözleriyle gördükleri bu mucizelere rağmen iman etmeyenlerin durumu bize hiç de yabancı gelmedi. Onların nasıl inkârda ısrar ettiklerini bize anlatan âyetleri okurken, günümüzde kâinat dolusu delile rağmen hâlâ iman etmemekte direnen kimseler canlandı. UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD’ın genel merkezinde devam etmekte olan Kur’an Buluşmalarının 10 Kasım Cumartesi günü gerçekleşen oturumunda, peygamber mucizeleriyle ilgili şu tesbitleri yaptık: Peygamber mucizesi haktır; her peygamberin mucizesi / mucizeleri vardır. Mucizeler bütünüyle Allah’ın irade ve kudretine tâbidir / O dilediği zaman, dilediği mucizeyi yaratarak elçilerini destekler. Mucizeler, benzerlerini vücuda getirmek hususunda hasımlarını âciz bırakır. Mucizeler hakkı ortaya çıkarmak, peygamberleri desteklemek, iman edenleri