Kayıtlar

Aralık 30, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

"Toplumsal Cinsiyet, İlâhî dengeye başkaldırmadır"

Bir süredir “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” adı altında devletin ve toplumun bütün kesimlerine dayatılan Avrupa projesi, ünlü İslâm âlimi Hayreddin Karaman Hocadan da tepki gördü. Yeni Şafak gazetesindeki yazısında, İstanbul Sözleşmesi ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adı altındaki projeyi “ İlâhî dengeye başkaldırma ” olarak niteleyen Hayreddin Hoca, yöneticilerin bu konuya eğilmesini istedi. Prof. Dr. Hayreddin Karaman’ın “ Cinsel Eşitlik Konusu ve Kantarın Topuzu ” başlıklı yazısı: PROF. DR. HAYREDDİN KARAMAN M üslümanların değerleri, dünya görüşleri, düşünce yöntemleri kendi dinleri, kültür ve medeniyetleri içinde oluşur, gelişir ve ötekilere buradan bakarlar. Kesin olarak bir “insanlık medeniyeti” yani bütün insanların ait oldukları tek bir medeniyet yoktur. Hemen tamamı dinden beslenmiş ve yaşamakta olan yedi sekiz medeniyet de böyledir; farklıdır, inşa eden topluma aittir. Roger Garaudy, “ Batı bir ârızadır ” diyor. Gücünü ve servetini sömürdüğü zayıf milletlere borçlu olan ve bu m