Kayıtlar

Ocak 20, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kâfirlerin diyar diyar dolaşması sizi aldatmasın

Resim
İ nkârcı zalimler, Allah’a karşı apaçık isyan halinde olmalarına rağmen, dünyada nasıl refah içinde yüzüyor? Allah niçin onlara müsaade ediyor? Bu soru, 215. Kur’an Buluşmasının başlıca gündemiydi. Âl-i İmrân sûresinin 196-197. âyetleri bizden bu duruma aldanmamamızı istiyor ve “İnkâr edenlerin diyar diyar dolaşmaları seni aldatmasın; bu pek az bir menfaatten ibarettir, sonra da onların varacağı yer Cehennemdir. O ise ne kötü bir yataktır!” buyuruyordu. UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD’ın yeni genel merkezinde gerçekleştirdiğimiz Kur’an buluşmasında konuyla ilgili daha başka âyet ve hadisleri de inceledikten sonra şu tesbitleri yaptık: Dünya bir değer ölçüsü değildir. İnsanların dünya hayatında eriştikleri nimetler, Allah’ın onlara verdiği değerin ölçüsü değildir. İnsanın dünyadaki mevkii, serveti, imkânları, ilh. imtihan içindir; herkes, kendisine verilenden hesaba çekilecektir. Herkes, dünyada kendisine verilmiş olan sermaye ile âhiret için ne kazanmışsa, ebedî âlemdeki değeri ve şeref