Kayıtlar

Şubat 10, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İman mutluluğumuz, korumak sorumluluğumuz - 3

PROF. DR. İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN Önceki iki yazımızda imanımızı koruma gereğinin inançla ve söylemle ilgili konuları üzerinde bazı tespitlerde bulunmuştuk. Bu kez eylem ağırlıklı koruma yollarına yönelik kısa değerlendirmeler yapmak ve böylece konuyu tamamlayıp sonlandırmak istiyoruz. – 3 – Eylem ağırlıklı imanı koruma ilkeleri 1. Helali helal bilip ondan yararlanmak. Allah Teâlâ “ Ey iman edenler, Allah’ın size helâl kılmış olduğu güzel-temiz şeyleri haram saymayın. Hududu da aşmayın. Zira Allah haddi aşanları sevmez.” [1] buyurmaktadır. Bu âyet-i kerimenin sebeb-i nuzülü olarak şöyle bir vak’a anlatılır. İçlerinde önde gelen kimi sahabilerin de bulunduğu bir grup Osman b. Maz’un’un evinde toplanıp gündüzleri devamlı oruç tutmaya, geceleri uyumayıp namaz kılmaya, et yememeye, hanımlarla evlenmemeye vs. aralarında sözleşmişler. Bu ve bazı rivayetlerde anlatılan benzeri durumlar [2] Peygamber Efendimiz’e bildirilince Efendimiz ashâb-ı kirâmı uyarmış ve sözlerini şöyle bitirmiştir: “ Ki

Geniş rızık ve uzun ömür isteyen akrabasını gözetsin

Resim
A llah’ın insan nesline bağışladığı en büyük nimetlerden birisi olan akrabalık bağları, 218. Kur’an Buluşmasının ana konusu idi. Yüce Allah, tek bir insandan eşini, o ikisinden de diğer bütün insanları erkekler ve kadınlar olarak iki cins halinde yarattı. Sonra da onlar arasında evlilikler vasıtasıyla akrabalık bağları kurdu. Bu suretle gönülleri gönüllere bağladı, insanları halka halka genişleyen muhabbet bağlarıyla kuşattı. Bütün bu bağların üzerinde de rahmetinin, kudretinin ve hikmetinin mühürlerini bastı. Bu yüzden, akrabalık bağlarının korunmasına çok büyük önem verdiğini, gerek Kur’an’ın, gerekse Peygamberinin diliyle bize bildirdi. Bir defasında, bir adam Resulullah’a (s.a.v.) gelerek, “Beni Cehennemden kurtarıp Cennete sokacak bir ameli bana bildir” demişti. Resulullah buyurdu ki: “Hiçbir şeyi Ona ortak koşmadan Allah’a ibadet edersin. Namazı kılar, zekâtı verir, akrabayı gözetirsin.” Bir başka hadis-i şerifinde de Resulullah “Rızkının genişlemesini ve ömrünün uzamasını isteye