Kayıtlar

Şubat 17, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Türkçeyi sırtından hançerleyenler

Resim
  Yazar Muhsin Mete, “ Türkçeye Sırtını Dönenler ” başlıklı yazısında kültür hayatımızın içine düştüğü durumu, bir yayınevi listesiyle dile getirdi. Karar gazetesindeki yazısında, Mete, bir kitap fuarına katılan yayınevlerinin adlarından meydana gelen uzunca bir liste sundu. Sözümona Türkçe kitap yayınlayan bu yayınevlerinden hiçbirinin adı Türkçe değildi. Daha da ötesi, bu liste, “ Türkçeye sırtını dönen yayınevlerinin ” sadece bir bölümü idi. Biz de bu listeyi, inşaallah Türk okuyucusunun elinde bir boykot listesine dönüşmesi temennisiyle bu sütunlara alıyoruz: MUHSİN METE 15-24 Şubat tarihlerinde ATO Congresium Sergi Salonunda açılan 13. Ankara Kitap Fuarını ziyaretimde dikkatimi çeken hususlardan biri de fuara katılan yayınevlerinin isimleri oldu. Son yıllarda giderek artan bir şekilde yabancı isimlerin tercih edilmesi yayınevi isimlerinde de yaygınlık kazandı. Not defterimde kayıtlı bu isimleri bir kitap fuarı bağlamında paylaşmak istedim. Dolayısıyla sıralayacağım isimler ‘Türkçe

Nisâ sûresiyle bir medeniyet inşası

Resim
N isâ sûresini okumaya başladığımız ikinci haftada, muhteşem bir medeniyetin adım adım nasıl inşa edildiğini görmeye başladık. Sûrenin ilk âyeti insanların erkek ve kadın olarak yaratılışı ve bu ikisi üzerine aile ve akrabalık bağlarının kuruluşu, büyük bir İlâhî rahmet eseri olarak gözlerimizin önüne seriliyordu. İkinci âyetten itibaren, insan topluluklarının birbiriyle olan ilgi, münasebet ve karşılıklı hakları, en zayıf olanları en öne almak suretiyle bize öğretilmeye başladı. Bu arada, yetimlerin, özellikle yetim kızların, hemen arkasından da kadınların hakları bize hatırlatıldı. Şu farkla ki, bir yandan bu haklar bize kesin bir dille bildiriliyor ve herhangi bir hak ihlâlinin yol açacağı sonuçlara “Allah’tan korkun, pek büyük bir günahtır” gibi ifadelerle bize hatırlatılıyordu; ama âyetler bir yandan da insanların içindeki iyilik duygularını uyandırıyor ve bu suretle bir fazilet yarışına meydan açıyordu. İşte bu, İslâm medeniyetini diğer medeniyetlerden, bilhassa Batı medeniyetind