Kayıtlar

Mart 10, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İktidarın Ayasofya ile imtihanı

2013 yılında Ayasofya ile ilgili olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yan tarafında Sultanahmet var; önce orayı bir dolduralım, ondan sonra gerisi gelir” şeklindeki sözleri üzerine 7 Mayıs 2013’te Son Devir’de yayınlanan yazımızı tekrar hatırlıyoruz: ÜMİT ŞİMŞEK “Ö nce Sultanahmet’i doldurun” sözü bazı ağızlara oldukça yakışan bir sözdür; ancak Sayın Tayyip Erdoğan bunlardan birisi değildir. O, “şeâir”in ne demek olduğunu, Ayasofya’nın bu millet ve bu devlet için ne mânâya geldiğini, bu ulu mâbedin niçin kapatıldığını ve niçin açılması gerektiğini çok iyi bildiğinde şüphe olmayanların birincisidir, yahut bulunduğu mevki itibarıyla öyle olması gerekir. Olsa olsa, çok iyi bildiği birşeyi bir anlık bir gaflet eseri olarak unutmuş veya ihmal etmiş olmanın sonucu olarak böyle bir sözün ağzından çıkmış olduğunu düşünmek istiyoruz. Veya, daha iyimser bir yorumla, Ayasofya açıldıktan sonra herkesin birden ona rağbet edip de Sultanahmet’i garip bırakma ihtimaline karşı böyle bir tedbiri düş

Miras hükümlerinin temelinde toplum düzeninin kodları var

Resim
Nisâ sûresinin 11-14. âyetlerini okuduğumuz 222. Kur’an Buluşmasında, miras dağılımını ve bu dağılımın dayandığı esasları inceledik. Bu arada, sûrenin başından beri vurgu yapılan aile bağlarının miras âyetleriyle son derece sağlam bir şekilde takviye edildiğini gördük. Ve, gerek miras hükümleri üzerinde oynamak suretiyle, gerekse daha başka yollardan aileyi hedef alan teşebbüslerin toplum hayatı üzerinde çok büyük bir tehdit oluşturduğunu tesbit ettik. Kızlar ve kadınlar mirasta pay sahibidir / “Erkeğe iki kız hissesi” tabiri, kız hissesini referans yapmıştır. Sûrenin ilk âyetinden itibaren akrabalık bağına vurgu var / kâinatın düzeni ve sosyal hayat bu esas üzerinde dönüyor. Erkek ve kadın farklılığı ve bu farklılıklara göre karşılıklı olarak birbirini tamamlama, hayatın temelinde yatan formüldür. Toplum ölçeğinde baktığımız zaman, bu İlâhî sistemde kesin ve açık bir görev / sorumluluk dağılımı görülüyor. Bu dağılımda ailenin sorumluluğu ve geçim erkeğin üzerindedir / nesep de babanın