Kayıtlar

Mart 24, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

"Hanımlarınızla güzellikle geçinin"

Resim
“K adınlarla güzellikle geçinin” buyuruyor Allah Teâlâ. Ve devamında bir müjde veriyor: “Onlardan hoşlanmayacak olsanız bile, bakarsınız, sizin hoşlanmadığınız o şeyde Allah pek çok hayırlar yaratmıştır.” Resulullah’ın (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde ve yaşayışında da bu İlâhî emrin en güzel açılımları vardı: Sizin en hayırlınız ailesine karşı hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı sizin en hayırlınızım. (Tirmizî, Menâkıb: 63 (no. 3895); İbni Mâce, Nikâh: 50). Mü’minlerin imanı en kâmil olanı, ahlâkı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız da kadınlarına karşı ahlâken en hayırlı olanınızdır. (Tirmizî, Radâ’: 11). Hiç kimse hanımına karşı kin beslemesin. Onun bir huyunu beğenmese bile mutlaka bir başka huyunu beğenir. (Müslim, Radâ’: 61). Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ederim; çünkü onları Allah’ın emaneti olarak aldınız ve onların namuslarını Allah adına helâl kıldınız. (Müslim, Hac: 147; Dârimî, Menâsik: 34; Müsned, 5:72). Kadınlar hakkında birbirinize hayır tavsiye edin. (Buharî,

Hulûsi Yahyagil'in "huzur" dersleri

Risale-i Nur Müellifi Bediüzzaman Said Nursî tarafından “Nur’un Birinci Talebesi” ünvanıyla anılan Hulûsi Yahyagil, Üstad’ın sağlığında olduğu gibi, vefatından sonra da bütün hayatı boyunca Risale-i Nur hizmetinde bir istikamet sembolü olmuştu. Hattâ, Bediüzzaman, öz kardeşi Abdülmecid Ünlükul ile bir ihtilâfında Hulûsi Yahyagil’i haklı bulmuş ve “Ne Abdülmecid, ne de başkası benim Hulûsi’me yetişemez” diyerek onun bu hizmetteki müstesna mevkiine işaret etmişti. Siyasî mücadelelerin ve kutuplaşmaların son derece yoğun bir şekilde yaşandığı en gerilimli günlerde bile, Hulûsi Yahyagil’in derslerinin, çöl ortasında bir vaha gibi insanlara nasıl huzur dağıttığını, onun derslerine devam eden kimseler anlatmakla bitiremiyorlar. Aşağıdaki satırlar, 1960 yılından itibaren Hulûsi Yahyagil’in Risale-i Nur derslerine iştirak eden Veli Sarıkamış’ın hatıralarından: H ulûsi Ağabey genellikle öğle namazından bir saat önce çarşıya çıkar; terzi, eczacı, berber gibi esnafı ziyaret ederdi. Geçtiği her ye