Kayıtlar

Nisan 21, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Erkekler kavvâm, kadınlar saliha ve itaatkâr

Resim
K ur’an Buluşmalarının 228. bölümünde gündemimizin başlıca madde, Nisâ sûresinin aile hayatıyla ilgili önemli hükümler içeren 34. âyeti idi. Bu âyet-i kerimede Allah Teâlâ, fıtrî sebeplerden ötürü aile reisliği mes’uliyetini erkeklere veriyor ve onları, kadınları geçindirmek ve koruyup kollamakla yükümlü tutuyordu. UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde gerçekleşen Kur’an Buluşmasında, konuyu âyet ve hadisler ile tefsirlerin ışığında ele aldık ve özetle şu tesbitleri yaptık: Erkekler kendilerine has biyolojik ve psikolojik özellikleriyle, kadınlar da kendilerine has biyolojik ve psikolojik özellikleriyle, muayyen alanlarda yekdiğerine üstün kılınmışlardır. Ailenin bakım ve sorumluluğunu üstlenecek olan taraf, kendisine verilen özellikler sebebiyle, erkek tarafıdır. Aileyi geçindirmek, koruyup kollamak, idare etmek, kadınlar ve sair aile fertlerinin ihtiyaçlarını karşılamak gibi görevler, aile reisi (kavvâm) olarak erkeğin omuzlarındadır. Miras dağıtımında er