Kayıtlar

Nisan 28, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Fazilet medeniyetinde ihtilâflar böyle çözülüyor

Resim
E şler arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili olarak Kur’ân-ı Kerimin bize gösterdiği çözüm yolları, 229. Kur’an Buluşmasının üç ana konusundan birincisiydi. Nisâ sûresinin 35. âyeti bu konuda bizi ihtilâfları giderme ve eşlerin arasını düzeltme hedefine sevk ederken, daha sonraki âyetler de, bir yandan bizi en yakınımızdan başlayıp en uzağa kadar uzanacak şekilde sürekli olarak iyilik yaymaya sevk ederken, bir yandan da cimrilik ve bencillik gibi toplum hayatını ifsad eden tehlikelere karşı da uyarıyordu. Eşler arasındaki ihtilâflar için Kur’ân’ın bize gösterdiği çözüm, bu konuyu her iki eşin de yakınlarından birer hakeme yönlendirmek şeklindeydi. Böylelikle, aile yakınlarından olan bu hakemler, aile sırlarının mahkemelerde veya başka şekillerde ortaya dökülmesini önleyebilecekleri gibi, tarafları yakından tanımaları sebebiyle duruma daha iyi vakıf olmak ve ıslah için çalışmak gibi bir üstünlükleri de vardı. Kur’ân-ı Kerim, bu arada, ıslah niyetiyle probleme yaklaşan hakemlere de Allah ta