Kayıtlar

Mayıs 5, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Fazilet toplumunu kemiren virüs: riyâ

Resim
K ur’ân-ı Kerimin bize hedef olarak gösterdiği fazilet medeniyetinin en büyük düşmanlarından biri daha 230. Kur’an Buluşmasının ana gündemiydi. Daha önceki Buluşmada bu düşmanlardan “cimrilik” üzerinde durulmuştu. Karadeniz Vakfının İstinye’deki Cevahir Kültür Merkezinde gerçekleşen ve Nisâ sûresinin 38-40. âyetlerini okuduğumuz bu defaki dersimizde ise “riyâ” hastalığı ile ilgili âyet ve hadisleri okuduk. Yaptığımız tesbitler şu ana noktalarda düğümleniyordu: Cimrilik de, riyâ da, Allah’ın kullarına ihsan ettiği nimetleri kendi nefsine mal eden bir anlayışın ürünüdür. Cimri “Benim malım” derken, riyâkâr da “Ben yaptım” der; böylece, toplumu birleştiren en önemli unsur olan “Allah’a kulluk” şuuru gücünü yitirmeye başlar. Riyânın zıddı olan ihlâs ilkesi, İslâm medeniyetine rengini veren ve insanlık tarihini faziletin zirvesindeki âdet, gelenek ve müesseselerle süsleyen en önemli ilkedir: vakıflar, medreseler, kervansaraylar, sadaka taşları, ilh. Herkesi Allah’ın kulluğunda eşitleyecek y