Kayıtlar

Mayıs 12, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Bir at bir şiirdir

ÜMİT ŞİMŞEK Z arafet, çoğu zaman bir narinlik içinde çıkar karşımıza. O, ekseriyetle bir çiçektir. Veya bir kuştur. Yahut güzellerden bir güzeldir ki, incitmemek için dokunmaktan korkar insan. K uvvet ise, çoğu zaman bir heybetle, hattâ dehşetle beraberdir. O, ekseriyetle bir dağ veya bir volkandır. Veya canlılardan ürkütücü bir yaratıktır. Yahut gücüyle kabalığın simgesi haline gelmiş bir varlıktır ki, onda zarafetten eser aranmaz. *** Z arafet ve kuvvet, su ile ateştir. Onları, ancak zıtları birleştiren bir araya getirir. Kimden gelirse zarafet ve kuvvet, ancak o dilediği gibi dağıtır bunları. Bazan da, akılları hayrette bırakacak bir şekilde, bir arada toplayıverir. *** B ir at bir şiirdir. Duruşu ayrı güzel, yürümesi ve koşması bir başka zarafettir onun. Bir at bir kuvvettir. İnsanın kaldıramayacağı yükleri kaldırır, onun güç yetiremeyeceği işleri yapar. Bazan şimşekler gibi dalar düşman arasına. Bazan bir gelin gibi süzülür. Kuvvetin de zirvesindedir onun her hareketi, zarafetin d